Tìm kiếm tin tức
Quá trình hình thành Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/10/2017

.

         

          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay được hình thành từ việc hợp nhất hai Sở Nông nghiệp và PTNT cũ và Sở Thủy sản cũ theo Quyết định số 1505/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT.

          Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt bão; an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển Nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.026.083
Truy câp hiện tại 6.121