Tìm kiếm tin tức
Sơ đồ tổ chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Ngày cập nhật 22/10/2018

.

1. Lãnh đạo chi cục

 

Chi cục trưởng

Nguyễn Văn Hưng

 

 

                                                                                                                                                                                 

Phó Chi cục trưởng

Đồng chí Trần Văn Tâm

Phó Chi cục trưởng

Đồng chí Lê Thanh An

                   

                                                                  

2. Phòng Hành chính, tổng hợp

3. Phòng Thanh tra, pháp chế

4. Phòng Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi

5. Phòng Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi

6. Phòng Quản lý dịch bệnh

7. Các đơn vị trực thuộc Chi cục

- Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị động vật

- Trạm Kiểm dịch động vật cửa khẩu

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.496.631
Truy câp hiện tại 4.191