Tìm kiếm tin tức
Sơ đồ tổ chức Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Ngày cập nhật 22/10/2018

.

1. Lãnh đạo chi cục

 

Chi cục Trưởng

Đồng chí Lê Văn Anh

 

 

 

 

Phó Chi cục trưởng

  Đồng chí Lê Quý Thảo

 

2. Phòng Hành chính, tổng hợp

3. Phòng Thanh tra, pháp chế

4. Phòng Trồng trọt

5.Phòng Bảo vệ thực vật

6. Các đơn vị trực thuộc Chi cục

- Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa

- Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.496.631
Truy câp hiện tại 4.264