Tìm kiếm tin tức
Sơ đồ tổ chức Chi cục Thủy lợi
Ngày cập nhật 22/10/2018

.

1. Lãnh đạo chi cục

 

 

 

Chi cục Trưởng

Đồng chí Phan Thanh Hùng

 

 

Phó Chi cục trưởng

Đồng chí Lê Văn Bình

 

 

 

Phó Chi cục trưởng

   Đồng chí Đặng Văn Hòa 

2. Phòng Hành chính, tổng hợp

3. Phòng Thanh tra, pháp chế

4. Phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn

5. Phòng Quản lý đê điều

6. Phòng Phòng, chống thiên tai

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.496.631
Truy câp hiện tại 4.248