Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh về tăng cường phối hợp trong công tác PCTT và TKCN
Ngày cập nhật 30/09/2021

          Thực hiện Quyết định 2319/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Công văn số 8374/UBND-NN ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai, ngày 30/9/2021, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã tổ chức làm việc với  Ban Quản lý khu kinh tế và công nghiệp tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp nhiệm vụ phòng Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp hai bên đã trao đổi, thảo luận một số nhiệm vụ gồm:

1. Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

2. Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm Ban Quản lý khu kinh tế và công nghiệp tỉnh; Cơ chế phối hợp giữa Ban Quản lý khu kinh tế và công nghiệp tỉnh với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm các huyện, thị xã khi có thiên tai xảy ra; Thành lập cá Đội xung kích Phòng chống thiên tai trong các doanh nghiệp.

3. Tổ chức rà soát, đôn đốc việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai cho các khu công nghiệp, kinh tế và tại các doạnh nghiệp.

4. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp đóng trong các khu công nghiệp trước khi có các sự cố thiên tai; Công tác chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh của UBND tỉnh.

5. Công tác phối hợp tổng hợp báo cáo, thống kê đánh giá thiệt hại, xác định nhu cầu hỗ trợ, triển khai công tác khắc phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau thiên tai tại các khu công nghiệp, kinh tế.

6. Phối hợp tổ chức tuyên truyền các kiến thức về phòng chống thiên tai cho cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp; Phối hợp chia sẽ thông tin phục vụ ứng phó thiê tai cho các doanh nghiệp; Tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế trong và nước ngoài trong Khu kinh tế, công nghiệp thực hiện thu nộp Quỹ theo quy định.

7. Phối hợp tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập, tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các doanh nghiệp.

Hai bên đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai bao gồm: Đầu tư thêm các trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện hỗ trợ cho Ban Quản lý khu kinh tế và công nghiệp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai; Sớm triển khai dự án di dời khẩn cấp các hộ dân vùng sạt lở đất đèo Phú Gia, xã Lộc Tiến huyện Phú lộc; Phối hợp tổ chức huấn luyện, diễn tập, tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

 

 

 

Chi cục Thủy lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.291.025
Truy câp hiện tại 5.621