Tìm kiếm tin tức

Xây dựng đề cương và phương án tổng thể đánh giá thiệt hại và khắc phục sự cố môi trường biển
Ngày cập nhật 05/07/2016

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá thiệt hại sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 04/7.

Tại buổi họp, ý kiến của các thành viên Hội đồng cho rằng việc tổng hợp và đánh giá mức độ thiệt hại sự cố môi trường biển có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. Vì vậy, để đảm bảo tính chính xác, khoa học cần phải xây dựng đề cương, phương án tổng thể và phận định từng nội dung tổng hợp, đánh giá mức độ thiệt hại theo từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền của sở, ngành quản lý; các địa phương chịu trách nhiệm cung cấp số liệu đầu vào cho việc tổng hợp, đánh giá.

Thống nhất với các ý kiến của các thành viên trong Hội đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng đề cương và phương án tổng thể đánh giá mức độ thiệt hại sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh. Chậm nhất đến giữa tháng 7 phải có đề cương tổng thể để các sở, ngành phối hợp với các địa phương tiến hành tổng hợp, đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất giải pháp khắc phục; lưu ý, các giải pháp tổng thể về khôi phục sự cố và ổn định sản xuất phải dựa trên cơ sở đánh giá chuyên môn và các quy định pháp luật hiện hành cũng như phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lấy mẫu quan trắc môi trường nước ven biển, kể cả vùng cửa biển và đầm phá; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nghiên cứu để tham mưu cơ cấu lại nghề cá, đề xuất giải pháp kết hợp các chính sách hỗ trợ để phát triển đánh bắt xa bờ; các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung đối tượng bị ảnh hưởng để thực hiện việc hỗ trợ theo các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đảm bảo chính xác, công bằng và công khai.

 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.662.539
Truy câp hiện tại 45