Tìm kiếm tin tức

Hội nghị đánh giá, giới thiệu các mô hình khuyến nông năm 2017
Ngày cập nhật 20/11/2017

Ngày 14/11/2017, Sở Nông  nghiệp  và PTNT Thừa Thiên Huế  tổ chức Hội nghị  “ Đánh giá, giới thiệu các mô hình khuyến nông năm 2017”. Ông Hồ Vang Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị. 

Tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện các cơ quan đơn vị: Sở kế hoạch và đầu tư; Hội nông dân, hội phụ nữ tỉnh; Đại diện UBND , Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng kinh tế, trạm khuyến nông - lâm- ngư các huyện, thị xã;  Đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT,  Công ty Giống cây trồng vật nuôi  và Đại diện các HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xem phóng sự và nghe Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế báo cáo nội dung : Các mô hình khuyến nông điển hình có hiệu quả trong năm 2017 và kết quả nhân mở rộng các mô hình khuyến nông trong thời gian qua, cũng như đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác khuyến nông trong thời gian tới,  nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác khuyến nông, góp phần phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và hướng đến  đạt mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham gia góp ý cho nội dung của hội nghị. Trong đó tập trung vào việc các giải pháp tiếp tục nhân mở rộng các mô hình có hiệu quả mà Trung tâm đã triển khai thực hiện trong thời gian qua. Cần quan tâm và đẩy mạnh xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản  phẩm; Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP…

Kết luận hội nghị, Ông Hồ Vang nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông đã xây dựng thành công nhiều mô hình và chuyển giao kỹ thuật cho nông dân  ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Các mô hình có hiệu quả cao, có tầm tác động tích cực đến phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các mô hình được đánh giá cụ thể và có sức lan tỏa mở rộng trong sản xuất lớn. Trong thới gian tới cần có sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo các địa phương, tăng cường nguồn lực để nhân rộng các mô hình có hiệu quả mà Trung tâm đã thực hiện trong thời gian qua. Tăng cường công tác Thông tin -Tuyên truyền kể cả nội dung lẫn hình thức. Các ban ngành cần quan tâm đến chương trình phát triển các nông sản đặc sản trên địa bàn tỉnh. Bám sát Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh,  quan tâm và đẩy mạnh xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản  phẩm; Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao./.  

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.639.859
Truy câp hiện tại 97