Tìm kiếm tin tức

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 18/07/2019

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đã được tổ chức tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện các phòng chức năng của Trung tâm Khuyến nông và  Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

 

Năm 2019 là năm đánh dấu sự thay đổi, chuyển mình của hoạt động khuyến nông, đó là: sự thay đổi về nội dung, cơ chế chính sách hoạt động khuyến nông theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ; sự thay đổi về hệ thống tổ chức khuyến nông các cấp để thực hiện chủ trương đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương. Những thay đổi này đã ảnh hưởng, tác động đến hoạt động khuyến nông, đòi hỏi hệ thống khuyến nông phải thích ứng và có những điều chỉnh kịp thời để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhu cầu thực tiễn sản xuất.

Trong sáu tháng đầu năm 2019, công tác khuyến nông tại Thừa Thiên Huế đã  bám sát các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, huyện, thị xã để xây dựng thành công nhiều mô hình và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, giúp nông dân nâng cao thu nhập, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Thực hiện tốt công tác Thông tin- Tuyên truyền cũng như Đào tạo - Huấn luyện đã giúp nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp cận được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đã  góp phần tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ về năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh những thành quả đạt được, hoạt động khuyến nông trong những tháng đầu năm còn nhiều điểm hạn chế như các mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chưa thật sự rõ nét. Mô hình ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều, một số mô hình tuy đạt được  kết quả  cao nhưng chưa  được nhân rộng, hoặc phạm vi lan tỏa rất thấp. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, phát sinh những dịch bệnh mới trong sản xuất nông nghiệp như bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã gây thiệt hại không nhỏ cho bà con nông dân. Ngoài ra , sản xuất nông nghiệp còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khác như biến đổi khí hậu, kthị trường tiêu thụ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển bền vững,...

Trong 06 tháng cuối năm, công tác Khuyến nông tiếp tục triển khai, theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân các mô hình đã và đang triển khai trong 06 tháng đầu năm. Tiếp tục thực hiện các mô hình còn lại theo kế hoạch năm 2019, đảm bảo đúng tiến độ và đạt được mục tiêu đặt ra. Tổ chức thực hiện tốt các lớp tập huấn cho khuyến nông viên và cộng tác viên khuyến nông về kỹ thuật chuyên ngành đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đặt ra. Tiếp tục cập nhật các thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; các mô hình có hiệu quả trên trang web khuyên nông. Phối hợp với đài TRT,  phát sóng bản tin và chuyên mục trên truyền hình. Xây dựng tốt đĩa hình kỹ thuật phục vụ công tác tập huấn và tuyên truyền có hiệu quả cho nông dân.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.485.157
Truy câp hiện tại 282