Tìm kiếm tin tức
Liên kết Website
Sở, Ban, Ngành TT Huế
Đơn vị sự nghiệp thuộc sở
Cải cách hành chính
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2017  
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
Ngày 12 tháng 12 năm 2014 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 902/QĐ-SNNPTNT về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và PTNT  tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008
Các Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHc của Sở Nông nghiệp và PTNT
Tài liệu dùng để rà soát bộ TTHC của các đơn vị. Các đơn vị tải về và chỉnh sửa, bổ sung theo các yêu cầu trong Phụ lục báo cáo
.
.
.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.542.053
Truy câp hiện tại 26