Tìm kiếm tin tức

Tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2018
Ngày cập nhật 31/10/2018

Năm 2018 Sở Nông nghiệp và PTNT cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Sở đã tiến hành rà soát, cải tiến toàn bộ hệ thống tài liệu chất lượng theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ và triển khai thực hiện

 

II. Kết quả thực hiện
1. Hệ thống tài liệu đang áp dụng
a) Các quy trình nội bộ
Quy trình xem xét của LĐ về chất lượng
Quy trình quản lý, khai thác hồ sơ lưu trữ
Quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến
b) Các quy trình chuyên môn
Quy trình thẩm định các đề án, dự án, mô hình sản xuất, đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Quy trình giải quyết khiếu nại
Quy trình giải quyết tố cáo
c) Các quy trình áp dụng cho TTHC (100% TTHC đã được áp dụng)
Quy trình thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh (đối với dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách)
Quy trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh (đối với dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách)
Quy trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật/điều chỉnh Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu/điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn sự nghiệp do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý
Quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách và không thực hiện theo thủ tục liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. Hoạt động đào tạo, tập huấn
Năm 2018 đã tổ chức 01 lớp tập huấn và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ IISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015. 
3. Hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ
Năm 2018 Sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện ISO, trong đó có 01 đợt đánh giá nội bộ sẽ được tiến hành vào tháng 12/2018.
4. Hành động khắc phục phòng ngừa
Hiện Sở chưa tiến hành đánh giá nội bộ theo kế hoạch, nên chưa có các hành động khắc phục, phòng ngừa
5. Hoạt động xem xét của Lãnh đạo
Việc xem xét của Lãnh đạo theo kế hoạch sẽ được tiến hành vào tháng 12/2018, sau khi có kết quả đánh giá nội bộ
6. Hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng
Trong tháng 9/2018 đã tiến hành rà soát, cài tiến lại toàn bộ hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
III. Nhận xét, đánh giá chung
1. Ưu điểm
Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và PTNT phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và phục vụ tốt cho quản lý chất lượng công việc, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ và sự thỏa mãn của khách hàng
2. Hạn chế
Kinh phí để duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng chưa được bố trí riêng nên việc duy trì thực hiện, rà soát cải tiến trong các năm tiếp theo còn khó khăn.
Cấu hình hệ thống xử lý trên Dịch vụ công trực tuyến có nhiều điểm chưa tương đồng với hệ thống iso đã xây dựng, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết hồ sơ, theo dõi giám sát thực hiện.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.485.029
Truy câp hiện tại 256