Tìm kiếm tin tức

CÔNG BỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Ngày cập nhật 15/11/2018
Phiếu khảo sát sự hài lòng của khách hàng

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ hài lòng đạt 100% đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT trong năm 2018

Nhằm ghi nhận sự đánh giá của tổ chức, công dân đối với Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trong năm 2018, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn triển khai thực hiện Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng được khảo sát trong năm nay gồm các Ban quản lý dự án, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trải dài trên địa bàn 9 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung khảo sát là ý kiến đánh giá của khách hàng đối với quá trình giài quyết hồ sơ thuộc hai lĩnh vực Kế hoạch Tài chính và Quản lý xây dựng công trình.

Phương pháp khảo sát được áp dụng trong đợt này là trao đổi, lấy ý kiến trực tiếp của đối tượng tại địa chỉ của tổ chức, điền phiếu khảo sát theo mẫu hướng dẫn tại Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong hai tháng của quý II năm 2018, Văn phòng Sở đã tiến hành gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với 100 cá nhân thuộc 33 tổ chức, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, thu thập 100 phiếu khảo sát theo quy định làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ hài lòng đối với Sở Nông nghiệp và PTNT.

Kết quả cho thấy phần lớn các đối tượng được khảo sát có sự đánh giá hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT, thông qua một số tiêu chí như:

- Về nơi đón tiếp tổ chức, công dân: 49% hài lòng và 51% rất hài lòng

- Về thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của người hướng dẫn làm thủ tục: 53% hài lòng và 47% rất hài lòng

- Về thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người tiếp nhận, trả kết quả: 56% hài lòng và 44% rất hài lòng

Tuy kết quả đánh giá đạt được ở mức độ hài lòng là tuyệt đối, song vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần phải khắc phục để phục vụ khách hàng tốt hơn, đó là:

- Còn 4% số phiếu khảo sát đánh giá thời gian xử lý, giải quyết hồ sơ còn chậm nhưng chấp nhận được.

- Có 12% số phiếu đánh giá cần phải giảm bớt hồ sơ giấy tờ ở lĩnh vực kế hoạch tài chính và 18% số phiếu đánh giá tương tự ở lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình

Ngoài ra, còn một số ý kiến góp ý cụ thể cho từng lĩnh vực như:

- Đối với các dự án có rất nhiều hồ sơ, việc scan hồ sơ để đính kèm trong các file thủ tục đã mất rất nhiều thời gian của đơn vị nộp, ảnh hưởng tới tiến độ nộp hồ sơ;

- Một số trường hợp trả hồ sơ trình điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán vì lý do là không thuộc thẩm quyền hoặc thẩm quyền của chủ đầu tư tự thẩm định thì cần bổ sung thông báo thoặc phiếu trả hồ sơ để chủ đầu tư có cơ sở giải thích cơ quan kiểm tra sau này.

Đánh giá về kết quả khảo sát sự hài lòng trong đợt này, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT nhìn nhận sự nỗ lực của cán bộ công chức trong thời gian vừa qua đã nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Sở, từ đó nâng cao được sự hài lòng của khách hàng. Đồng thời cũng chỉ rõ nguyên nhân những hạn chế cần phải khắc phục, để quy trình giải quyết thủ tục hành chính ngày càng hoàn thiện, nâng cao hơn nữa sự hải lòng của khách hàng.

Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc cần tiếp tục nghiên cứu, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tăng cường phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới.

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.485.160
Truy câp hiện tại 284