Tìm kiếm tin tức
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh thực hiện số hóa văn bản điều hành, ứng dụng chứng thư số trong xác thực văn bản điện tử
Ngày cập nhật 24/07/2020

   Thực hiện Công văn số 5193/UBND-TDKT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy, nhằm đẩy mạnh việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong xác thực văn bản điện tử, ngày 9 tháng 7 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1356/SNNPTNT-VP về việc thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm theo văn bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế.

 

   Như vậy kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chỉ thực hiện phát hành văn bản điện tử có chữ ký số trong hệ thống Trang Điều hành tác nghiệp đa cấp của tỉnh và Trục liên thông văn bản quốc gia đến các cơ quan hành chính Nhà nước.

1. Danh mục văn bản gửi, nhận điện tử không gửi kèm văn bản giấy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế:

STT

Tên loại văn bản

1

Quyết định (cá biệt)

2

Quy chế

3

Quy định

4

Thông báo

5

Hướng dẫn

6

Chương trình

7

Kế hoạch

8

Phương án

9

Đề án

10

Dự án

11

Báo cáo

12

Tờ trình

13

Công văn

14

Giấy mời

15

Giấy ủy quyền

 

2. Danh mục trên không áp dụng đối với các văn bản sau:

- Văn bản, tài liệu chứa nội dung bí mật nhà nước theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

- Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa…

- Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi kèm bản giấy theo quy định của văn bản pháp luật có liên quan; văn bản, hồ sơ chuyên ngành theo quy định phải lưu trữ hồ sơ bằng bản gốc;

- Văn bản, hồ sơ có liên quan đến nội dung quy hoạch, tài chính, tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, kỷ luật, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các văn bản khác tùy theo tính áp dụng của văn bản thì có kèm văn bản giấy cho từng thành phần nhận;

- Văn bản do cơ quan ban hành gửi các cơ quan, đơn vị ngoài hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.

    Để thực hiện được việc gửi nhận văn bản trên môi trường điện tử này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có những bước chuẩn bị từ đầu năm 2020 để phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử cho toàn bộ 19 đơn vị trực thuộc của Sở.

   Trong năm 2019 chỉ có 11 đơn vị trực thuộc Sở có tham gia vào hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng CPnet và truy cập sử dụng hệ thống SSO. Tuy nhiên để chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, phát hành và gửi nhận văn bản điện tử, Văn phòng Sở đã chủ động hướng dẫn 6 ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý khu bảo tồn Sao La và Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền lắp đặt hệ thống mạng CPnet và kết nối sử dụng hệ thống vào đầu tháng 6 năm 2020. Đến nay toàn bộ 8 ban quản lý đã được tập huấn và kết nối gửi nhận văn bản trên môi trường điện tử cũng như tích hợp sử dụng hệ thống Trang điều hành tác nghiệp đa cấp.

   Như vậy toàn bộ 19 đơn vị trực thuộc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kết nối vào hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh, đảm bảo có thể nhận và tham mưu văn bản trực tiếp, nhanh chóng trên môi trường điện tử đáp ứng yêu cầu ngày càng cải tiến đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành vừa tăng hiệu quả công tác chỉ đạo, kiểm soát điều hành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các đơn vị trực thuộc.

Đính kèm toàn văn Công văn số 1356/SNNPTNT-VP.

 

Tập tin đính kèm:
Huỳnh Văn Quang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.261
Truy câp hiện tại 941