Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CHUẨN BỊ PHƯƠNG ÁN ĐỂ TIẾP NHẬN, TRẢ HỒ SƠ CHO CÔNG DÂN, TỔ CHỨC TRONG TRƯỜNG HỢP TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG DO DỊCH COVID-19
Ngày cập nhật 17/11/2021

Nhằm đảm bảo vận hành thông suốt việc tiếp nhận, thụ lý, trả hồ sơ cho công dân, tổ chức khi có các trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19, F1 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đề nghị Thủ trưởng các ngành, đơn vị trên địa bàn chuẩn bị phương án để tiếp nhận, trả hồ sơ cho công dân, tổ chức.

Triển khai Thông báo số 177/TB-BCĐ ngày 06/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 7/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nhằm đảm bảo vận hành thông suốt việc tiếp nhận, thụ lý, trả hồ sơ cho công dân, tổ chức khi có các trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19, F1 tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã có Công văn số 37/TTPVHCC-HCC ngày 15/11/2021 về việc đề nghị chuẩn bị phương án để tiếp nhận, trả hồ sơ cho công dân, tổ chức; theo đó đề nghị Thủ trưởng các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm chỉ đạo:

1. Chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất dự phòng tại đơn vị mình để tiếp nhận, trả kết quả thụ lý hồ sơ cho công dân, tổ chức ngay khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có các trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19, F1 phải dừng hoạt động để cách ly, khử khuẩn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

2. Chỉ đạo công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị mình đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19; hạn chế tối đa việc đi lại, giao lưu không cần thiết để tránh lây nhiểm Covid-19. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ định kỳ tổ chức xét nghiệm Covid-19 để tầm soát dịch bệnh.

3. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia./.

Ngoài ra, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cũng khuyến cáo công dân, tổ chức tăng cường sử dụng Dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm hạn chế đi lại, phòng dịch bệnh Covid-19. Trung tâm cũng đã chủ động xây dựng, triển khai Phương xử lý khi có các trường hợp nghi mắc Covid-19, F1 và F2 tại Trung tâm nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới, vừa đảm bảo mục tiêu phục vụ công dân, tổ chức tiếp nhận, trả kết quả thụ lý thủ tục hành chính vừa đảm bảo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.

Nội dung chi tiết Công văn số 37/TTPVHCC-HCC: File đính kèm.

Hồ Thị Như Trang

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.325.009
Truy câp hiện tại 1.660