Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch tài chính và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày cập nhật 07/12/2021

Ngày 06/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 2850/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch tài chính và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Gồm các Thủ tục hành chính sau:

I. TTHC lĩnh vực Kế hoạch, tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

1. Hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi trang trại, hữu cơ; sản xuất giống chất lượng cao; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

2. Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

II. TTHC lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP

2. Hỗ trợ sản xuất

Căn cứ pháp lý của các TTHC: Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

Tổ chức/công dân nộp hồ sơ TTHC trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với các TTHC lĩnh vực Kế hoạch, tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT,  tại Trung tâm HCC huyện đối với TTHC lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP và Hỗ trợ sản xuất)

Nội dung cụ thể của mỗi TTHC, xem tại file đính kèm.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.521.598
Truy câp hiện tại 6.794