Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CÔNG BỐ 01 TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Ngày cập nhật 06/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế là: Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề chế biến và xuất khẩu gỗ.

- Thời gian giải quyết: Trường hợp không phải xác minh: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tăng 05 ngày),  Trường hợp phải xác minh: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Phí, lệ phí: Không

- Địa điểm và cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế. Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế TTHC số 01 tại Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Triển khai thực hiện giải quyết TTHC theo hướng dẫn tại Quyết định này kèm theo các nội dung cụ thể tại Quyết định số 1303/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/).

Quyết định số 1303/QĐ-BNN-TCLN và số 1049/QĐ-UBND xem file đính kèm.

                                                                                                                                                               Hồ Thị Như Trang -  Văn phòng Sở

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.831.133
Truy câp hiện tại 1.429