Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Sở Nông nghiệp và PTNT công bố mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2022
Ngày cập nhật 20/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022;

 

Sở Nông nghiệp và PTNT công bố:

Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được công bố mở rộng tại Quyết định số 728/QĐ-SNNPTNT ngày 23/8/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Công bố mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001;2015. (bổ sung mở rộng thêm 07 quy trình giải quyết TTHC mới)

Hệ thống đang duy trì hiệu lực.

Sở Nông nghiệp và PTNT công bố cho các tổ chức và cá nhân được biết

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.496.631
Truy câp hiện tại 4.435