Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI 07 TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT KHI NỘP TRỰC TUYẾN
Ngày cập nhật 31/05/2023

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 phê duyệt danh mục 138 thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

Gồm thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành:

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 33 TTHC.

2. Sở Xây dựng: 03 TTHC.

3. Sở Y tế: 08 TTHC.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 TTHC.

5. Sở Du lịch: 02 TTHC.

6. Sở Giao thông vận tải: 12 TTHC.

7. Sở Ngoại vụ: 02 TTHC.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: 10 TTHC.

9. Sở Văn hoá và Thể thao: 12 TTHC.

10. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh: 07 TTHC.

11. Sở Tư pháp: 05 TTHC.

12. Sở Khoa học và Công nghệ: 03 TTHC.

13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 07 TTHC.

14. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 24 TTHC.

15. Sở Nội vụ: 09 TTHC.

(Chi tiết tại file đính kèm)

Theo quyết định này, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế có 07 TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp trực tiếp; điển hình có thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật tỷ lệ cắt giảm đạt 20-50%, lĩnh vực quản lý, xây dựng công trình tỷ lệ cắt giảm đạt 30%. Cụ thể:

- Lĩnh vực Bảo vệ thực vật: (1) Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, thời gian giải quyết theo quy định 10 ngày, giảm còn 5 ngày và thời gian giảm được 5 ngày (tỷ lệ cắt giảm 50%), (2) Thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón, thời gian giải quyết theo quy định 5 ngày, giảm còn 4 ngày và thời gian giảm được 4 ngày (tỷ lệ cắt giảm 20%)

- Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng: (3) Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành); thời gian giải quyết theo quy định 20 ngày, giảm còn 17 ngày và thời gian giảm được 3 ngày (tỷ lệ cắt giảm 30%)

- Lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường: (4) Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, thời gian giải quyết theo quy định 5 ngày, giảm còn 4 ngày và thời gian giảm được 1 ngày (tỷ lệ cắt giảm 20%),

- Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: (5)  Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản và (6) Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn),  thời gian giải quyết theo quy định 15 ngày, giảm còn 14 ngày và thời gian giảm được 1 ngày (tỷ lệ cắt giảm 6,7%)

- Lĩnh vực Thú y: (7) Thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y, thời gian giải quyết theo quy định 15 ngày, giảm còn 14 ngày và thời gian giảm được 1 ngày (tỷ lệ cắt giảm 6,7%).

Hiện Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện việc niêm yết, công khai và tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai xây dựng quy trình nội bộ, thiết lập  quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để kịp thời tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến theo thời gian được phê duyệt tại Phụ lục đính kèm tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND sau khi Quyết định có hiệu lực thi hành./.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT tại

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Chi cục Thủy sản hướng ngư dân trên địa bàn huyện Phú Lộc và Phú Vang lập hồ sơ TTHC,

cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và qua dịch vụ Bưu chính công ích

                                                      Hồ Thị Như Trang -VP Sở

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.821.683
Truy câp hiện tại 2.554