Tìm kiếm tin tức

Phụ lục báo cáo tổng hợp kết quả rà soát TTHC năm 2014
Ngày cập nhật 28/10/2014

Tài liệu dùng để rà soát bộ TTHC của các đơn vị.

Các đơn vị tải về và chỉnh sửa, bổ sung theo các yêu cầu trong Phụ lục báo cáo

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.639.859
Truy câp hiện tại 97