Tìm kiếm tin tức

Cải cách hành chính
Nhằm ghi nhận sự đánh giá của tổ chức, công dân đối với Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trong năm 2019, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Ngày 29/10/2018 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chính thức Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và PTNT phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, tại Quyết định số 710/QĐ-SNNPTNT.
      UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ hài lòng đạt 100% đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT trong năm 2018
Năm 2018 Sở Nông nghiệp và PTNT cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Sở đã tiến hành rà soát, cải tiến toàn bộ hệ thống tài liệu chất lượng theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ và triển khai thực hiện
.
.
Thực hiện công văn số 9616/UBND-HCC ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; Trong đó UBND tỉnh quy định “Từ ngày 01/01/2018, toàn bộ các giao dịch thủ tục hành chính từ tiếp nhận, xử lý và hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã phải được thực hiện tối thiểu ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 3”.  
Công tác cải cách hành chính luôn được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm chỉ đạo. Năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai toàn diện các nội dung về cải cách hành chính theo kế hoạch từ đầu năm và đã đạt được một số kết quả như sau:
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2017  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.837.690
Truy câp hiện tại 62