Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chuyên mục Chuyển đổi số
Chiều ngày 19/8/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ phát động "Chuyển đổi số nông nghiệp và phát triển nông thôn", đồng thời công bố triển khai Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu Cấp, quản lý mã số vùng trồng.  
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã nhiều lần khẳng định: Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn. Đại hội lần thứ XIII của Đảng tháng 01/2021 đã nói đến giấc mơ đó là khát vọng phát triển đất nước sánh vai cường quốc năm châu: Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, khi nước Việt Nam mới tròn 100 năm. Để hiện thực hóa giấc mơ Việt Nam hùng cường, thịnh vượng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã định hướng, không có con đường nào khác là chúng ta phải nhanh chóng thực hiện công cuộc Chuyển đổi số toàn dân, toàn diện đất nước với 3 trụ cột chính: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.  
Ngày 15/6/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP về việc Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025.  
Ngày 31/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phiên bản 2.0 nhằm tạo nền tảng, mô hình phát triển Chính phủ điện tử thống nhất, đồng bộ trong lĩnh vực nông nghiệp.  
Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến phát triển đô thị thông minh và cung cấp các dịch vụ tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trung tâm điều hành UBND tỉnh, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh vận hành có hiệu quả; cơ sở hạ tầng thông tin bước đầu được đầu tư hiện đại; nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được triển khai; việc gửi, nhận văn bản điện tử được liên thông cả 4 cấp hành chính; trên 75% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã, đã phát huy hiệu quả thiết thực; hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh đã khẳng định tính hiệu quả, công khai, minh bạch thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Tỉnh luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính và chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên trong các cơ quan hành chính không ngừng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để thực thi công việc, cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, tập huấn kiến thức bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đảm trách tốt việc vận hành hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị. Ngành công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh có bước phát triển, số lượng doanh nghiệp đăng ký thuộc lĩnh vực này tăng dần qua từng năm, lực lượng lao động trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin được đào tạo bài bản, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
Nhằm triển khai các nội dung của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030; Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nông nghiệp
 
Lâm nghiệp
 
Thủy sản
 
Thủy lợi
 
Tin tổng hợp
Thông tin tuyên truyền
Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực; duy trì và thực hiện tốt ký kết giao ước thi đua với các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua của tỉnh. Phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng đến tận cơ sở, người lao động, tạo được sự hưởng ứng tự nguyện tham gia đông đảo; phong trào thi đua phải thiết thực, không phô trương hình thức, đề ra nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể làm cơ sở phấn đấu, đồng thời là cơ sở đánh giá kết quả thi đua.
BẢN TIN QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN  
Ngày 21/11/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành hướng dẫn số 2729/HD-SNNPTNT về việc thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường”
Theo quy định tại khoản 3, Điều 38 Luật Cư trú thì Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, nhất là kể từ sau ngày 31/12/2022. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an đã có văn bản đề nghị, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Theo đó, các cơ quan Nhà nước có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú của công dân. Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về căn cước công dân.
BẢN TIN QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN  
BẢN TIN QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN  
Trong khuôn khổ Kế hoạch năm 2022, sáng ngày 23/8/2022, Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Quảng Lợi huyện Quảng Điền và UBND xã Điền Hải huyện Phong Điền tổ chức “Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản”, thả hơn 180.000 con tôm sú và 3.200 con cua giống vào 04 Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Doi Trộ Kèn-TT Sịa, Vũng Mệ xã Quảng Lợi, Cồn Máy Bay xã Quảng Ngạn huyện Quảng Điền và KBVNLTS Điền Hải xã Điền Hải huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế.
BẢN TIN QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN  
Nhân dịp chào mừng Ngày Quốc khánh mồng 2/9 sắp đến và hưởng ứng Phong trào ngày Chủ nhật Xanh của tỉnh Thừa Thiên Huế.  Ngày 21/8/2022, Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Vinh Hiền huyện Phú Lộc tổ chức Lễ phát động “ Tất cả vì môi trường xanh sạch đẹp” qua hoạt động vệ sinh khu vực ven biển Thôn Hiền An 2 xã Vinh Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Khoa học, công nghệ - Khuyến nông
Sáng ngày 7/10/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm và ký kết biên bản hợp tác xây dựng, mở rộng và phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm giai đoạn 2022-2026.
Tình hình giá cả vật tư nông nghiệp, đặc biệt là giá phân bón tăng mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lúa trên địa bàn toàn tỉnh. Vì vậy, việc áp dụng các biện pháp tiến bộ KHKT nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho bà con là vô cùng cần thiết. Việc sử dụng giống lúa có chất lượng, có khả năng chống chịu ngoài việc giảm chi phí đầu vào của quá trình sản xuất lúa gạo, còn là yếu tố căn bản để nâng cao chất lượng hạt gạo và giá trị của sản phẩm.
Trong khuôn khổ của chương trình của Lễ hội thanh trà Huế lần thứ VII – năm 2022 được tổ chức tại phường Thủy Biều từ ngày 01/9 đến 04/9/2022, vào sáng ngày 02/9/2022 đã diễn ra Hội thi trái ngon thanh trà Huế toàn tỉnh lần thứ II năm 2022 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Đến tham dự Hội thi có ông Nguyễn Đình Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; cùng đông đảo người dân đã đến tham gia và cỗ vũ cho Hội thi. 
Để phát triển nuôi cá Tầm có hiệu quả và bền vững trên địa bàn huyện A Lưới. Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục hỗ trợ để xây dựng mô hình ương giống cá Tầm, nhằm cung cấp nguồn giống đảm bảo chất lượng, chủ động và giảm giá thành con giống cho người nuôi. Mô hình được thực hiện tại Hợp tác xã nông lâm nghiệp bền Vững và Dịch vụ tổng hợp Hồng Kim, huyện A Lưới.
Quá trình đầu tư thâm canh để đạt được năng suất và sản lượng cao đã sử dụng rất nhiều hóa chất nông nghiệp, gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống. Việc sử dụng phân vô cơ liên tục nhiều năm làm cho nhiều diện tích đất trồng trọt bị suy giảm độ phì nhiêu, thay đổi tính chất đất theo hướng bất lợi, năng suất cây trồng giảm và tăng các chi phí sản xuất. Đặc biệt việc sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp đã ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường sinh thái và sức khỏe của con người... Với mục đích thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường; cung cấp cho cộng đồng và xã hội sản phẩm sạch, có lợi cho sức khỏe; từ đó nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế cho người nông dân; thì sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hướng đi tất yếu.
Trong những năm qua, mặt dù đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng nông nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Nông nghiệp tuy có tăng trưởng nhưng thiếu bền vững, khả năng cạnh tranh thấp, bảo quản, chế biến sau thu hoạch chưa phát triển, sản phẩm chưa có thương hiệu, đặc biệt doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn còn quá ít.
Ngày 24 tháng 1 năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Khuyến nông năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 22/12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh -  Trung tâm Khuyến nông-, Phòng Hậu cần, Bộ chiy huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị ký kết hợp tác đồng hành liên kết sản xuất, đào tạo nâng cao năng lực, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất, chăn nuôi, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hai đơn vị cũng như nâng cao đời sống cho Bộ đội. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Đình Đức- Giám đóc Sở Nông nghiệp và PTNT, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
Việc thay đổi theo môhình sản xuất và tiêu dùng bền vững là một hoạt động đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững và là xu hướng tất yếu của tương lai. Tiềm năng tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng trong các ngành công nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế còn rất lớn, đây là cơ sở cho việc áp dụng các giải pháp sản xuất bền vững. Tỉnh Thừa Thiên Huế về cơ bản đã có những tiền đề thuận lợi để phát triển mạnh hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững trong thời gian tới.  
Nhằm giúp bà con nông dân giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, phát triển cây Bưởi Thanh trà bền vững; Đánh giá thực trạng, vai trò quản lý nhà nước trong phát triển cây Bưởi Thanh Trà, từ đó đề xuất kế hoạch phát triển nhằm thay đổi nhận thức về sản xuất, tiếp nhận kỹ thuật sản xuất tiến tiến nhanh chóng và thuận lợi cho người nông dân nhằm hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn sản phẩm, hiệu quả chủ động kết nối với thị trường hướng đến phát triển cây bưởi Thanh Trà bền vững thích ứng với biến đổi Khí hậu. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân về hiệu quả của cây bưởi thanh trà, đồng thời giới thiệu những tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất diện tích bưởi thanh trà bền vững. Tạo điều kiện cho nông dân được trao đổi thảo luận với các nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Theo nghiên cứu của Viện chính sách và chiến lược nông nghiệp nông thôn mới đây cho biết, công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Điều làm lên thành quả này chính là nhờ sự liên kết chặt chẽ giữa “Nhà nước - doanh nghiệp - nhà nông - nhà khoa học”.
   Ngành rau quả Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký Nghị định thư cho phép nhập khẩu chính ngạch khoai lang, tổ yến vào nước này. Như vậy đã có 13 sản phẩm của ngành nông nghiệp xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
   Ngày 16/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã chính thức ký Nghị định thư về xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc, phía bạn đã ký trước rồi chuyển về Việt Nam
Ngày 24/10/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BNNPTNT quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong.
Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 7647/BNN-QLCL ngày 15/11/2022 đề nghị tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, chế biến thực phẩm.
Ngày 15/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Khai mạc Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 (AgroViet 2022). Đây là hội chợ, triển lãm lớn nhất được tổ chức thường niên và là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của ngành Nông nghiệp.
Ngày 05/9/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi về thời gian thực hiện trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quy hoạch - Kế hoạch - Báo cáo
       Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 5204/QĐ-BNN-TCTL ngày 27 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hương – Ô Lâu giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  
Thực hiện kế hoạch tại hợp phần II, dự án FCPF -2 tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày 24-26/10/2018 Ban Quản lý dự án FCPF-2 phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tổ chức “Hội thảo tập huấn khuyến khích các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng, hợp tác xã lâm nghiệp và các chủ rừng tham gia quan lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng”. Hội thảo có sự tham gia của 70 đại biểu đến từ các Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, các chi hội trồng rừng và một số chủ rừng trong tỉnh.  
Ngày 27 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triểnHợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Sơ kết sản xuất vụ Hè Thu 2018, Ngành Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế đã thực hiện một số nội dung sau:  
Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 2030.  
Thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, sau khi lấy ý kiến các cơ quan liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ như sau:    
Một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020  
QUY HOẠCH HỆ THỐNG NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO, SẢN XUẤT, CUNG ỨNG GIỐNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020 (Trích Quyết định 2865/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 10/12/2015)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính
Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp ban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tỉnh Thừa Thiên Huế được xếp loại là xuất sắc năm 2022.
Năm 2022, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt công tác cải cách hành chính, tập trung tuyên truyền Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác CCHC gắn liền với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2022; Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về Tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 256/KH-UBND 13/07/2022 về duy trì Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2022 của tỉnh; Chương trình số 1696/CTr-UBND ngày 19/5/2022 về Tổng thể cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế; các quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ/hủy bỏ trong năm 2022 … và các nội dung khác về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Hội thi đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia dự thi của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, qua đó góp phần tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Từ đó, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về thực hiện cải cách hành chính, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 công bố danh mục 01 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022;  
CƠ SỞ DỮ LIỆU Văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT Thuộc chương trình rà soát, hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật năm 2022   Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Bộ phận Pháp chế - Văn phòng Sở lập cơ sở dữ liệu gồm 46 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc đối tượng rà soát năm 2021.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Khái niệm về Bộ Pháp điển Bộ Pháp điển là tập hợp các QPPL đang còn hiệu lực do các cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành; các QPPL được sắp xếp theo một cấu trúc logic, khoa học, thống nhất; giúp cá nhân, tổ chức dễ dàng tìm kiếm, tra cứu các quy định của Pháp luật. Bộ Pháp điển là sản phẩm chính thức của Nhà nước, được khai thác, sử dụng miên phí.  
Sáng ngày 20/10, UBND tỉnh tổ chức lễ tổng kết Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022. Tham dự buổi lễ có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.  
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 về việc Công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.496.631
Truy câp hiện tại 4.341