Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Dự án đầu tư Phát triển rừng ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 01/06/2018

.

 

1. Tên dự án: Dự án đầu tư Phát triển rừng ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm  tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Mục tiêu dự án
Bảo vệ, trồng mới, phục hồi các hệ sinh thái ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm hạn chế cát bay, cát nhảy, xói lở, xâm nhập mặn, phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho vùng dân cư ven biển đầm phá góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
4. Nội dung, quy mô và địa điểm đầu tư

TT

Quy mô và

địa điểm đầu tư

ĐVT

Tổng

Phân theo khu vực

Phong Điền

Quảng Điền

Phú Vang

Phú Lộc

Hương Trà

I

Hạng mục lâm sinh

 

 

 

 

 

 

 

1

Quản lý bảo vệ rừng

ha

5.000

1.612

59.5

576

2629,9

122,6

2

Trồng mới và chăm sóc rừng

ha

455,7

148,3

96,2

52,1

49,5

109,6

-

Rừng trên cát ven biển

ha

267,2

109,3

16,6

43,1

13,8

84,4

-

Rừng ngập mặn

ha

126,0

 

56,1

9,0

35,7

25,2

-

Rừng ngập nước ngọt

ha

62,5

39,0

23,5

 

 

 

3

Trồng cây phân tán ngập mặn

triệu

1

0.2

0.3

0.2

0.2

0.1

II

Công trình phụ trợ

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường lâm nghiệp

m

2.979

 

 

 

1.117

1.862

2

Bảng bảo vệ rừng

cái

5

1

1

1

1

1

3

Chòi canh

 

3

1

 

 

1

1

4

Vườn ươm

cái

1

 

 

 

 

1

 
5. Địa điểm dự án: Dự án triển khai trên địa bàn 5 huyện, thị xã ven biển và đầm phá Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế. 
6. Hình thức quản lý dự án:
- Đối với Công trình lâm sinh: Chủ đầu tư trực tiếp hoặc thành lập tổ thực hiện dự án để quản lý đầu tư đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 
- Đối với các công trình cơ sở hạ tầng; Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành để quản lý đầu tư đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
7. Các mốc thời gian về dự án:
- Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 29/8/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Dự án đầu tư Phát triển rừng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư Phát triển rừng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 8/03/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư Phát triển rừng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Phát triển rừng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 4) thuộc Dự án đầu tư Phát triển rừng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Thời gian thực hiện dự án:  5 năm
+ Thời gian bắt đầu: năm 2015
+ Thời gian kết thúc: năm 2020
8. Tổng mức đầu tư:  110.536.000.000 đồng
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.026.083
Truy câp hiện tại 5.942