Tìm kiếm tin tức

Thông tin dự án
Về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020  
Báo cáo chính sách an toàn môi trường xã hội Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Wb8) tỉnh Thừa Thiên Huế
.
.
Ngày 22/12, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng cục Phòng, chống thiên tai phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), tư vấn FRICS cùng các Bộ, ngành liên quan ở Trung ương và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị “Triển khai thực hiện dự án thí điểm vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng thông tin quản lý thiên tai toàn diện”. 
            Ngày 10/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký thỏa thuận tài trợ dự án: “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” từ nguồn vốn do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.
Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp công bố các Khung chính sách an toàn môi trường xã hội của Dự án "Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển" đã được nhà tài trợ WB chấp thuận.
.
.
Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp – WB3 là dự án trồng rừng kinh tế theo hộ gia đình bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.837.554
Truy câp hiện tại 53