Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Khung chính sách an toàn môi trường và xã hội - Dự án "Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển
Ngày cập nhật 22/03/2017

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp công bố các Khung chính sách an toàn môi trường xã hội của Dự án "Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển" đã được nhà tài trợ WB chấp thuận.

Dự án “Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp xây dựng báo cáo khả thi và các khung chính sách an toàn môi trường và xã hội. Đến nay, các khung chính sách này đã được hoàn thiện và được nhà tài trợ (WB) chấp thuận trong thư không phản đối ngày 20/3/2017. Các Khung chính sách này bao gồm:

1)    Khung kế hoạch dân tộc thiểu số (tải ở đây);

2)    Khung chính sách tái định cư (tải ở đây);

3)    Khung đánh giá xã hội (tải ở đây);

4)    Khung quy trình (tải ở đây);

5)    Khung quản lý môi trường và xã hội (tải ở đây).

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.026.083
Truy câp hiện tại 6.069