Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 26, năm 2022 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Nguyễn Đình Đức
Phó Giám Đốc
Nguyễn Đại Anh Tuấn
Phó Giám Đốc
Nguyễn Long An
Thứ hai
27/06/2022
08:00: Họp giao ban định kỳ (Hội trường tầng 2)08:00: Họp giao ban định kỳ (Hội trường tầng 2)
14:00: Họp rà soát các trường hợp chồng lấn, tranh chấp đất rừng. (Sở Tài nguyên và Môi trường)
08:00: Họp giao ban định kỳ (Hội trường tầng 2)
Thứ ba
28/06/2022
08:00: Thực địa các hạng mục thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) (Tại cơ sở)
14:30: Thực địa thống nhất chủ trương bàn giao đơn vị quản lý, khai thác các hạng mục thuộc dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Thọ Sơn (Tại cơ sở)
14:00: Làm việc với Tổ công tác Ba loại rừng (Hội trường tầng 2)
Thứ tư
29/06/2022
08:00: Làm việc với Chi cục PTNT về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của đơn vị (Chi cục PTNT)
14:00: Làm việc với Chi cục CN và TY về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của đơn vị (Chi cục CN và TY)
Thứ năm
30/06/2022
Cả ngày: Làm việc với Trung tâm Khuyến nông về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của đơn vị (Chú ý BC các đề án) (Trung tâm Khuyến nông)
Thứ sáu
01/07/2022
08:00: Làm việc với Chi cục QLCLNLS và TS về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của đơn vị (Chi cục QLCLNLS và TS)
Thứ bảy
02/07/2022
Chủ nhật
03/07/2022
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.831.133
Truy câp hiện tại 1.456