Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông tin chỉ đạo điều hành
     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1100/SNNPTNT-TL ngày 29 tháng 5 năm 2023 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế; Công ty TNHH NN MTV QLKT CTTL Thừa Thiên Huế; Chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để yêu cầu triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Hè Thu năm 2023.
Năm 2022, diễn biến khí hậu, thời tiết trái quy luật, nhất là các đợt mưa lớn bất thường, làm thiệt hại đến sản xuất, nhiều diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả bị ngập úng, đổ ngã nên làm giảm năng suất, sản lượng đáng kể. Cộng thêm tình hình giá cả vật tư, phân bón biến động, tăng cao đột biến (tăng khoảng 1,5 lần so với các năm trước) gây khó khăn và hạn chế trong việc sản xuất, đầu tư.
Vụ Đông Xuân 2022-2023, toàn Tỉnh dự kiến gieo cấy khoảng 28.000 ha lúa. Nhằm tạo điều kiện để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt và hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo năng xuất có hiệu quả. Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng của một số loại cây chính trong vụ Đông Xuân 2022 - 2023 như sau:  
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nổ lực của toàn ngành, Ngành Nông nghiệp và PTNT đã vượt qua các khó khăn, duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo an ninh lương thực và đời sống cư dân nông thôn ngày được nâng cao
Tình hình thời tiết 9 tháng năm 2022 không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, các đợt mưa lớn trái mùa đã xẩy ra trên diện rộng, gây ngập ứng nhiều diện tích sản xuất lúa, rau màu vụ Đông Xuân và gián tiếp ảnh hưởng đến tiến độ, diện tích gieo cấy lúa vụ Hè Thu. Ngoài ra, giá cả vật tư, phân bón tăng cao trong thời gian qua cũng đã tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, ảnh hướng lớn đến thu nhập của bà con nông dân. 
Lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở nhiều địa phương nên thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhận thức về rừng trong cộng đồng được nâng cao, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cũng đóng góp đáng kể để nâng cao năng lực quản lý tài nguyên rừng tại địa phương.
Thời tiết 9 tháng đầu năm 2021 tương đối thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; lúa sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh gây hại, năng suất, sản lượng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước. Dịch tả lợn Châu phi được kiểm soát tốt, người chăn nuôi tiếp tục tái đàn, từng bước ổn định đàn lợn. Lĩnh vực thủy sản và lâm nghiệp tiếp tục phát triển, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 
Ngày 27/7/2021; UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 6593/UBND-NN về việc tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu năm 2021.
Ngày 07/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng với những nội dung sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.023.235
Truy câp hiện tại 42