Tìm kiếm tin tức

Quy hoạch - Kế hoạch - Báo cáo
Sơ kết sản xuất vụ Hè Thu 2018, Ngành Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế đã thực hiện một số nội dung sau:  
Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 2030.  
Thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, sau khi lấy ý kiến các cơ quan liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ như sau:    
Một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020  
QUY HOẠCH HỆ THỐNG NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO, SẢN XUẤT, CUNG ỨNG GIỐNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020 (Trích Quyết định 2865/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 10/12/2015)
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2009-2020 (Theo Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh)
  I. Trồng trọt 1. Cây lúa - Diện tích gieo cấy 28.574,1 ha (gieo sạ 27.736,6 ha, cấy 837,5 ha). Diện tích thu hoạch (đến 01/6/2018) khoảng 27.869,1 ha. Năng suất ước đạt 61,8 tạ/ha (giảm 0,6 tạ/ha so với ĐX 2016-2017). Sản lượng lúa ước đạt khoảng 176.588 tấn (giảm 1681 tấn so ĐX 2016-2017). 
       Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch Thuỷ lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
.I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH NĂM 2017
.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.837.687
Truy câp hiện tại 61