Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 2030
Ngày cập nhật 09/10/2018

Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 2030.

 

Ngày 30 tháng 8 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3475/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 2030.

Mục tiêu chung: Phát triển ngành tôm nước lợ thành ngành công nghiệp hiện đại, đồng bộ và hiệu quả thông qua việc thu hút đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ để nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị thương mại của các sản phẩm tôm, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động Quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030:

Tổng diện tích nuôi tôm nước lợ giữ ổn định 750.000ha trong đó diện tích nuôi tôm sú là 600.000ha, nuôi tôm thẻ chân trắng là 150.000ha.

Tổng sản lượng tôm nuôi nước lợ đạt trên 1.300.000 tấn, trong đó sản lượng tôm sú nuôi đạt trên 550.000 tấn, tôm thẻ chân trắng đạt trên 750.000 tấn.

Chủ động gia hóa, chọn tạo và sản xuất đạt 100% số tôm sú và tôm thẻ chân trắng bố mẹ phục vụ sản xuất trong nước.

Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm nuôi nước lợ đạt trên 12 tỷ USD.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.675.759
Truy câp hiện tại 560