Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng
Ngày cập nhật 10/02/2022

Sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững. Từ năm 2017, Chính phủ đã cùng Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Việc thực hiện Chương trình đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, bà con nông dân trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, góp phần bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm nhất là trong bối cảnh số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm trên toàn quốc còn rất lớn, phần lớn là các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu; việc kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chất lượng, an toàn còn gặp khó khăn, chưa bền vững.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và định hướng thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2022):

Mục đích của Kế hoạch

1. Nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân (đặc biệt là cơ sở nhỏ lẻ, hộ cá thể) trên địa bàn tỉnh tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn; xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng phân biệt sản xuất để ăn và sản xuất để bán.

2. Thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế vì sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

3. Phát huy vai trò các cấp Hội và Hội viên Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong tuyên truyền, vận động và giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

4. Kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm.

Các chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong năm 2022

1. 50% cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; loại trừ hoàn toàn hiện tượng phân biệt sản xuất để ăn với sản xuất để bán.

2. 50% các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng, nhân rộng mô hình của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm đặc thù OCOP; áp dụng quy trình quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm cho các sản phẩm chủ lực trên địa bàn theo tiêu chuẩn quốc tế.

3. 50% các cấp Hội cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ tiên tiến vào tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

 

Tập tin đính kèm:
VĂN PHÒNG SỞ
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.023.235
Truy câp hiện tại 86