Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN Từ ngày 16/9 - 22/9/2019
Ngày 13 tháng 9 năm 2019, trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch năm 2019, Chi cục Thủy sản tổ chức cuộc hội thảo lấy ý kiến góp ý từ địa phương và cộng đồng để xây dựng Phương án sản xuất và quản lý Khu bảo vệ Thủy sản Đình Đôi – Cửa Cạn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc. Tham dự cuộc họp có đại diện Hội nghề cá Tỉnh,  lãnh đạo và cán bộ chuyên trách chính quyền địa phương xã Vinh Hưng, Ban chấp hành và hơn 50 hội viên của Chi hội nghề cá Đầm phá Trung Hưng, xã Vinh Hưng.
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN Từ ngày 09/9 - 15/9/2019
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN Từ ngày 02/9 - 08/9/2019
Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong năm 2019, theo Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các Sở, ban, ngành chuyên môn, phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/7/2019 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Sau khi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đã thực hiện chỉnh sửa hoàn chỉnh; kết quả rà soát có 231 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải công khai danh mục văn bản quy phạm pháp luật lên trang thông tin điện tử của Sở với mong muốn hỗ trợ cho doanh nghiệp tìm hiểu pháp luật, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được thuận lợi.
      Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;      Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN Từ ngày 26/8 - 01/9/2019
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN Từ ngày 19/8 - 25/8/2019
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN Từ ngày 12/8 - 18/8/2019
Ngày 14/8/2019, trong khuôn khổ kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019, Chi cục Thủy sản tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đập Tây-Chùa Ma cho Chi hội nghề cá Giang Xuân xã Vinh Giang huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý (Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Tỉnh về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đập Tây - Chùa Ma).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.837.542
Truy câp hiện tại 46