Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
BẢN TIN QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (ngày 27/9/2021)  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát hành công văn số 1948/SNNPTNT-TTr ngày 09/9/2021 tổ chức triển khai, hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”    
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2021 về hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 21/8 UBND tỉnh đã ban hành công văn số 7581/UBND-GD về việc quán triệt, triển khai thực hiện Công điện khẩn của Tỉnh uỷ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19  
Ngày 16/8/2021 Bộ Y tế đã ban hành công văn số 6666/BYT-MT về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.  
BẢN TIN QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (Lần 6 năm 2021)  
Thừa Thiên Huế là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước, với đặc điểm về địa hình có cả ba vùng gồm: đồng bằng, trung du - miền núi và biển, đầm phá, hệ thống giao thông khá phát triển về cả đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không, tỉnh Thừa Thiên Huế hội tụ đầy đủ yếu tố địa lý thuận lợi và các tiềm năng để phát triển nông nghiệp.
Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp và nổ lực của người dân, Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt một số thành tựu nổi bật sau:
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 08-KL/TW về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021, trong đó, đã thống nhất lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu để làm căn cứ xác định điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Việc thực hiện đảm bảo sự đồng bộ, liên thông, chặt chẽ trong các khâu quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện các chế độ chính sách cán bộ.
Để hạn chế thiệt hại do mưa lũ, quản lý và chuẩn bị giống sắn trồng niên vụ 2022, ngày 10 tháng 8 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công văn số 1663/SNNPTNT-TTBVTV về việc chỉ đạo thu hoạch sắn niên vụ 2021, quản lý và chuẩn bị giống sắn trồng trong niên vụ 2022.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.138.131
Truy câp hiện tại 1.749