Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền >> Phổ biến pháp luật
      Ngày 20 tháng 5 năm 2020, ông Nguyễn Văn Phương Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quy chế Phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật, trong thời gian qua, chính quyền các cấp, các ngành chức năng của tỉnh đã tích cực tuyên truyền các quy định của Nhà nước trong công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã (sau đây trong văn bản viết tắt là ĐVHD), do đó tình hình vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ ĐVHD có giảm đáng kể, nhận thức của người dân được nâng cao. Ngày 01/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2669/UBND-NN hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ ĐVHD (bao gồm các loài chim trời), cụ thể như sau:
Tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hóa VII đã họp và thống nhất ban hành Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong năm 2019, theo Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các Sở, ban, ngành chuyên môn, phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/7/2019 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Sau khi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đã thực hiện chỉnh sửa hoàn chỉnh; kết quả rà soát có 231 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải công khai danh mục văn bản quy phạm pháp luật lên trang thông tin điện tử của Sở với mong muốn hỗ trợ cho doanh nghiệp tìm hiểu pháp luật, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được thuận lợi.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.  
       Sáng ngày 25/6/2019, tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thủy lợi có liên quan.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.534.033
Truy câp hiện tại 1.499