Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông tin tuyên truyền >> Phổ biến pháp luật
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5347/UBND-XD ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 1677/STNMT-TN ngày 03/6/2024 về việc triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên nước      
        Ngày 16 tháng 5 năm 2022 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ký Công điện số 03/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải toàn văn Công điện như sau:
Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Theo đó, Cháy rừng do tự nhiên trên lãnh thổ Việt Nam được xem là một trong mười loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin.  
Ngày 09/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.  
              Ngày 06/5/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ký ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND về việc Quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, là cơ sở pháp lý rất quản trọng để các ngành, các địa phương triển khai cắm mốc, xác định hành lang bảo vệ đê điều, đảm bảo cho hệ thống đê điều được quản lý, bảo vệ an toàn, phát huy giá trị, hiệu quả sử dụng lâu dài.  
Ngày 06/5/2021, UBND tỉnh phê chuẩn Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND Quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
Ngày 8 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công văn số 1274/UBND-TĐKT về việc triển khai thực hiện công tác PCTN và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp tết Tân sửu
   Ngày 23 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 733/UBND-NC về việc đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về pháo. Trước đó, Ngày 18/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 21/12/2020 chỉ đạo triển khai thi hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo.  
    Nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hành khách ô tô đặc biệt trong thời điểm kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sử đã gần kề. Ngày 19 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách ô tô.    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 3.089