Tìm kiếm tin tức
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN Từ ngày 22/7 - 29/7/2019
Ngày cập nhật 29/07/2019

BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN Từ ngày 22/7 - 29/7/2019

 

Chi cục Thủy sản thông tin và cảnh báo một số nội dung như sau:

Tuần qua, một số vùng nuôi có dấu hiệu môi trường phú dưỡng, quan sát thấy màu nước đậm, biên độ triều vào thời điểm đo khá thấp nên nguồn nước lưu thông kém. Kết quả quan trắc giá trị PO43- tại các vùng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản của xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang) và xã Vinh Giang (huyện Phú Lộc) là 0,25 mg/l nên tiềm ẩn xảy ra ô nhiễm cục bộ. Khuyến cáo người nuôi khi lấy nước cấp vào ao cần lưu ý để có các biện pháp kỹ thuật phù hợp. Với khu vực nước xả thải thuộc 3 xã Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Vinh Giang đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền và quản lý hoạt động xả nước thải từ ao nuôi trồng thủy sản; phối hợp với Chi cục Thủy sản và các cơ quan chuyên môn khác để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoạt động xả thải không đúng theo quy định.

Dự báo trong tuần tới, thời tiết vẫn tiếp tục thay đổi thất thường, có khả năng nắng nóng kéo dài vừa phải nhưng kèm theo mưa rào, dông rải rác làm môi trường nước cấp cho nuôi trồng thủy sản có sự biến động lớn giữa ngày và đêm. Thời điểm nhiệt độ cao ban ngày và hạ thấp ban đêm rất dễ làm phát sinh các loại khí độc tích tụ trong nền đáy bốc lên như: NH3, H2S… Do đó, bà con cần chuẩn bị các biện pháp liên quan kỹ thuật để xử lý khi xảy ra sự cố, theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án đảm bảo an toàn cho ao nuôi, lồng nuôi, chú ý một số biện pháp kỹ thuật như rãi vôi xung quanh bờ ao trước khi mưa, chăm sóc tích cực, giăng lưới đề phòng khi có mưa lớn,… nên thu hoạch đối với các ao đạt kích cỡ thương phẩm.

Tổng hợp kết quả đo các chỉ tiêu môi trường nước của 10 điểm nước cấp vùng đầm phá cho nuôi trồng thủy sản, 02 điểm nước cấp vùng biển cho nuôi tôm chân trắng trên cát và 03 điểm nước xả thải từ các ao nuôi tôm như sau:

Stt

Vị trí

Thời gian

Nhiệt độ

(0C)

Độ mặn

(%o)

Độ trong

(cm)

pH

NH3

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO43-

(mg/l)

H2S

(mg/l)

Độ

kiềm

(mg/l)

I

 Các điểm nước cấp vùng nuôi đầm phá

1

Khu nuôi cao triều Quảng Công

8h30

30

20

55

7,8

0

0

0

0

53,7

2

Tân Lập - Thị trấn Sịa

14h30

31

10

55

7,6

0

0

0

0

35,8

3

Cồn Đâu - Hải Dương

8h00

30

20

50

8

0

0

0

0

71,6

4

Cồn Tè – Hương Phong

8h00

32

19

50

8

0

0

0,1

0

53,7

5

Cồn Hợp Châu – Thuận An

9h20

32

18

50

8

0

0

0,1

0

71,6

6

Doi Mũi Hàn - Phú Xuân

11h00

32

19

60

8,5

0

0

0

0

71,6

7

Trường Hà – Vinh Thanh

8h20

32

18

60

8,2

0

0

0,25

0

71,6

8

Đình Đôi - Vinh Hưng

9h15

32

14

60

8,3

0

0

0,1

0

53,7

9

Vùng nước cấp Vinh Giang

10h30

32

18

50

8,1

0,03

0

0,25

0

71,6

10

Hiền Hòa – Vinh Hiền

11h20

34

26

60

8,1

0

0

0

0

89,5

II

 Các điểm nước cấp vùng nuôi tôm ven biển

11

 Hải Thế - Phong Hải

10h30

30

30

60

8,2

0

0

0

0

107,4

12

Trung Đồng Đông Điền Hương

11h00

30

30

60

8,2

0

0

0

0

107,4

 

GHCP trong NTTS

 

18÷33

5÷35

20÷50

7÷9

<0,3

<0,05

<0,3

<0,05

60÷180

III

 Các điểm nước xả nước thải

13

 Điểm xả thải  xã Điền Lộc

10h00

30

25

40

7,3

0

0

0

0,2

89,5

14

Điểm xả thải xã Vinh An

8h45

32

18

60

8,1

0

0

0,1

0

71,6

15

 Điểm xả thải 3 xã huyện Phú Lộc

10h00

32

17

50

8,3

0,03

0

0,25

0

71,6

 

Giới hạn cho phép

 

18÷33

5÷35

20÷50

5,5÷9

<0,3

<0,35

<0,5

<0,05

60÷180

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.534.033
Truy câp hiện tại 1.494