Tìm kiếm tin tức

BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN Từ ngày 09/9 - 15/9/2019
Ngày cập nhật 16/09/2019

BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN Từ ngày 09/9 - 15/9/2019

Chi cục Thủy sản thông tin và cảnh báo một số nội dung như sau:

Tuần qua, chỉ tiêu PO43- tiếp tục cao ở nhiều điểm đo của vùng đầm phá. Đây là thời điểm thu hoạch của vụ nuôi năm 2019 nên đa số người nuôi thải nước từ ao nuôi chưa qua xử lý ra vùng đầm phá, do đó làm màu nước xanh đậm đặc; đặc biệt tại điểm xả thải vùng 03 xã Vinh Hưng - Vinh Giang - Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc) PO43- = 1 mg/l gấp 2 lần giới hạn cho phép. Như vậy, nếu không có sự lưu thông nước tốt trong vùng đầm phá thì việc ô nhiễm nguồn nước sẽ ngày càng nặng hơn do không được rửa trôi kịp thời sự phú dưỡng nguồn nước do xả thải không qua xử lý trong nuôi trồng thủy sản. Đề nghị UBND cấp xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm cộng đồng của người nuôi trong giữ gìn môi trường chung.

Trong tuần tới, dự báo thời tiết mưa rào, dông rải rác. Đây cũng là thời gian hay có bão lụt xảy ra hàng năm nên người nuôi cần chú ý theo dõi sát sao, đặc biệt đối với các vùng nuôi vượt lụt của vùng đầm phá và vùng được gọi là nuôi vụ đông của trên cát ven biển.  

Ngày 06/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2016/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc quản lý nuôi thủy sản lồng bè được thực hiện theo Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Chi cục Thủy sản đã phát hành Công văn số 240/CCTS-NT ngày 06/9/2019 về việc thực hiện đăng ký nuôi thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Đề nghị các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế các thị xã triển khai đến các UBND cấp xã/phường và người nuôi.

 

Tổng hợp kết quả đo các chỉ tiêu môi trường nước như sau:

Stt

Vị trí

Thời gian

Nhiệt độ

(0C)

Độ mặn

(%o)

Độ trong

(cm)

pH

NH3

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO43-

(mg/l)

H2S

(mg/l)

Độ

kiềm

(mg/l)

I

 Các điểm nước cấp vùng nuôi đầm phá

1

Khu nuôi cao triều Quảng Công

9h00

32

5

55

7,7

0

0

0

0

53,7

2

Tân Lập - Thị trấn Sịa

15h00

32

2

45

7,8

0

0

0

0

35,8

3

Cồn Đâu - Hải Dương

8h30

32

6

55

7,8

0

0

0

0

53,7

4

Cồn Tè – Hương Phong

8h10

30

8

50

7,5

0

0

0,2

0

35,8

5

Cồn Hợp Châu – Thuận An

9h15

31

11

45

7,8

0

0

0,2

0

35,8

6

Doi Mũi Hàn - Phú Xuân

11h15

30

17

60

8

0

0

0

0

71,6

7

Trường Hà – Vinh Thanh

8h00

31

18

55

7,5

0

0

0

0

71,6

8

Đình Đôi - Vinh Hưng

9h15

32

18

50

7,8

0

0

0,5

0

71,6

9

Vùng nước cấp Vinh Giang

10h25

32

16

45

7,6

0

0

0

0

71,6

10

Hiền Hòa – Vinh Hiền

11h15

32

20

55

8,3

0

0

0,2

0

71,6

II

 Các điểm nước cấp vùng nuôi tôm ven biển

11

 Hải Thế - Phong Hải

9h30

32

29

60

8

0

0

0

0

89,5

12

Trung Đồng Đông Điền Hương

10h30

32

29

60

8

0

0

0

0

89,5

 

GHCP trong NTTS

 

18÷33

5÷35

20÷50

7÷9

<0,3

<0,05

<0,3

<0,05

60÷180

III

 Các điểm nước xả nước thải

13

 Điểm xả thải xã Điền Lộc

11h00

32

22

45

7,5

0

0

0,25

0

89,5

14

Điểm xả thải xã Vinh An

8h40

31

17

55

8

0

0

0

0

53,7

15

 Điểm xả thải 3 xã huyện Phú Lộc

9h45

32

3

35

7,8

0

0

1

0

35,8

 

Giới hạn cho phép

 

18÷33

5÷35

20÷50

5,5÷9

<0,3

<0,35

<0,5

<0,05

60÷180

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.485.018
Truy câp hiện tại 251