Tìm kiếm tin tức

Các văn bản pháp luật về thủy lợi có hiệu lực từ ngày 01/7/2018
Ngày cập nhật 12/07/2018

Các văn bản pháp luật về thủy lợi có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

Công trình hồ chứa nước Tả Trạch - tỉnh Thừa Thiên Huế

Kể từ ngày 01/7/2018 các văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi sau đây sẽ có hiệu lực thi hành:

1. Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017

2. Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

3. Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

4. Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ  quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

5. Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng thông tin các văn bản quy phạm pháp luật này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm hiểu, áp dụng./.

Tập tin đính kèm:
Chi cục Thủy lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.639.859
Truy câp hiện tại 95