Tìm kiếm tin tức

Tập huấn Luật Thủy sản 2017 và quản lý nghề cá bền vững cho cán bộ chuyên môn
Ngày cập nhật 15/12/2018

Ngày 14/12/2018, trong khuôn khổ kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018, Chi cục Thủy sản phối hợp với Tổng cục Thủy sản tổ chức lớp “Tập huấn Luật Thủy sản 2017 và quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng”. 

Một số hình ảnh lớp Tập huấn

    Nội dung lớp Tập huấn bao gồm phổ biến Luật Thủy sản 2017; tầm quan trọng của quản lý nguồn lợi thủy sản đối với nghề cá bền vững; hướng dẫn đánh giá trữ lượng thủy sản, kinh nghiệm quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng. Đây là những nội dung mà cán bộ chuyên môn cần nâng cao, hiểu sâu hơn để quản lý nguồn lợi thủy sản ngày càng tốt hơn.

     Tham gia lớp Tập huấn có đầy đủ cán bộ từ cấp tỉnh, huyện, xã/thị trấn. Giảng viên là cán bộ và chuyên gia của Tổng cục Thủy sản. Tại lớp Tập huấn được mọi người chăm chú lắng nghe, phát biểu và đặt ra các câu hỏi thiết thực với địa phương nhằm nâng cao trình độ và kinh nghiệm trong quản lý chuyên môn./.

                                                                                                                                                                                                                                      Tin và ảnh: Chi cục Thủy sản

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.835.203
Truy câp hiện tại 191