Tìm kiếm tin tức

Thuốc bảo vệ thực vật bị loại khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.
Ngày cập nhật 07/01/2019

Thuốc bảo vệ thực vật bị loại khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

          Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017; Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 08/02/2017; Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018 về việc loại bỏ một số thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam;

          Căn cứ Điều 2 của các Quyết định nêu trên, các loại thuốc bảo vệ thực vật bị loại ra khỏi Danh mục và không được phép kinh doanh buôn bán, sử dụng cụ thể như sau:

- Từ ngày 03/01/2019 đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl.

- Từ ngày 08/02/2019 đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2,4D và Paraquat.

- Từ ngày 28/10/2019 đối với các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion và Zinc phosphide./.

                                                                                                                                        Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.835.256
Truy câp hiện tại 203