Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VÀ QUI CHẾ QUẢN LÝ KHU BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN DOI CHỎI XÃ PHÚ DIÊN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH TT HUẾ
Ngày cập nhật 01/06/2020

 

 

Thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 và Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Sau khi có Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Doi Chỏi xã Phú Diên huyện Phú Vang. Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Chi cục Thủy sản phối hợp với dự án VIE/433 tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý từ địa phương và cộng đồng để xây dựng Phương án sản xuất và Qui chế quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Doi Chỏi xã Phú Diên, huyện Phú Vang.

Tham dự Hội thảo có đại diện Hội nghề cá Tỉnh, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Vang, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách chính quyền địa phương xã Phú Diên, Ban chấp hành và hơn 40 Hội viên của Chi hội nghề cá Thanh Mỹ - Phú Diên.

Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến góp ý của cộng đồng ngư dân và đi đến thống nhất được các vấn đề chủ chốt trong Qui chế quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Kế hoạch thực hiện, phương án sản xuất,... Các quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được nêu cụ thể như quy định quản lý các loại nghề, về quỹ tự quản ngư trường, tuần tra, giám sát, xử lý các hành vi khai thác trái phép,...

Nhằm lồng ghép, phổ biến thêm các nội dung quản lý dựa vào cộng đồng theo Luật Thủy sản năm 2017, đại diện Chi cục Thủy sản, Hội nghề cá Tỉnh, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Vang, Lãnh đạo và cán bộ UBND xã đã thông qua Hội thảo để kiện toàn Ban Chấp hành CHNC Thanh Mỹ-Phú Diên hoạt động ngày ngày tốt hơn. Kết quả Ban Chấp hành CHNC Thanh Mỹ - Phú Diên gồm có 09 người được 100% Hội viên và cán bộ thống nhất và đồng ý.

Một số hình ảnh của buổi Hội thảo:

 

 

Chi cục Thủy sản
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.125.700
Truy câp hiện tại 1.559