Tìm kiếm tin tức

BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Từ ngày 15/6 – 21/6/2020
Ngày cập nhật 22/06/2020

BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Từ ngày 15/6 – 21/6/2020

Chi cục Thủy sản thông tin và cảnh báo một số nội dung như sau:

Tuần qua, nhiệt độ nước vùng đầm phá có giảm nhẹ so với tuần trước nhưng vẫn còn ở mức cao (31-330C), các chỉ tiêu môi trường khác đều đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản, trừ độ mặn tại thị trấn Sịa khá thấp (8%o). Bên cạnh đó, dự án Luxembourg đã hỗ trợ phân tích chỉ tiêu BOD5, COD tại 18 điểm vùng nước đầm phá tại xã Quảng Công, Quảng Phước, Quảng An, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền); thị trấn Thuận An, xã Phú An, Phú Xuân, Vinh An, Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Phú Thuận (huyện Phú Vang); xã Vinh Hưng, Giang Hải, Vinh Hiền, Lộc Điền, Lộc Bình, thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc) đều có kết quả ở ngưỡng khá cao. Trong đó, tại Trường Hà – xã Vinh Thanh chỉ tiêu BOD5 là 11,4 mg/l, COD là 32,0 mg/l (vượt giá trị giới hạn của QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 là COD<30mg/l). Hàm lượng BOD5, COD trong nước cao chứng tỏ hàm lượng chất hữu cơ trong môi trường khá lớn, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cục bộ tại các vùng nuôi. Do đó, người nuôi cần có các biện pháp kỹ thuật phù hợp khi lấy nước vào ao, tăng cường chăm sóc nâng cao sức khỏe cho đối tượng nuôi, dùng vôi để ổn định pH nước; đặc biệt đối với tôm là loài sống đáy, nhạy cảm với môi trường thay đổi và dễ nhiễm bệnh trong điều kiện yếm khí có nhiều chất hữu cơ.

Theo dự báo, tuần tới vẫn có nắng nóng và mưa dông nên sẽ ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, người nuôi cần lưu ý để có biện pháp phòng chống chủ động. Luật Thủy sản 2017 và Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ  đã quy định về đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, trong đó một số xã/thị trấn đã triển khai khá tốt; tuy nhiên, đa số diện tích nuôi thủy sản lồng bè còn vướng mắc về quyền sử dụng đất mặt nước được cấp hoặc cho thuê. Đề nghị UBND cấp xã quan tâm tổ chức rà soát, đề xuất UBND huyện cấp đất mặt nước hoặc cho thuê để nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định Luật Đất đai với các diện tích đủ điều kiện, từ đó đôn đốc người dân thực hiện đăng ký nuôi theo đúng quy định.

Tổng hợp kết quả đo các chỉ tiêu môi trường nước như sau:

Stt

Vị trí

Thời gian

Nhiệt độ

(0C)

Độ mặn

(%o)

Độ trong

(cm)

pH

NH3

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO43-

(mg/l)

H2S

(mg/l)

Độ

kiềm

(mg/l)

I

 Các điểm nước cấp vùng nuôi đầm phá

1

Khu nuôi cao triều Quảng Công

10h00

29

19

55

8,2

0

0

0

0

89,5

2

Tân Lập - Thị trấn Sịa

15h10

31

8

55

8,4

0

0

0,1

0

89,5

3

Cồn Đâu - Hải Dương

9h20

28

23

60

8,1

0

0

0

0

107,4

4

Cồn Tè – Hương Phong

8h00

31

16

50

7,5

0

0

0

0

71,6

5

Cồn Hợp Châu – Thuận An

9h10

31

18

50

7,8

0

0

0

0

89,5

6

Doi Mũi Hàn - Phú Xuân

11h10

32

20

60

8

0

0

0

0

89,5

7

Trường Hà – Vinh Thanh

7h50

31

16

60

7,6

0

0

0

0

71,6

8

Đình Đôi - Vinh Hưng

10h00

32

16

50

7,7

0

0

0,1

0

71,6

9

Vùng nước cấp xã Giang Hải

14h00

33

25

50

8,7

0

0

0

0

89,5

10

Hiền Hòa – Vinh Hiền

12h30

33

33

55

8,7

0

0

0

0

107,4

II

 Các điểm nước cấp vùng nuôi tôm ven biển

11

 Hải Thế - Phong Hải

11h00

27

33

60

7,7

0

0

0

0

125,3

12

Trung Đồng Đông Điền Hương

12h35

27

33

60

7,9

0

0

0

0

107,4

 

GHCP trong NTTS

 

18÷33

5÷35

20÷50

7÷9

<0,3

<0,05

<0,3

<0,05

60÷180

III

 Các điểm nước xả nước thải

13

 Điểm xả thải huyện Phong Điền

11h30

30

18

45

8,9

0

0

0,1

0

125,3

14

Điểm xả thải huyện Phú Vang

8h30

31

15

55

7,5

0

0

0

0

71,6

15

 Điểm xả thải huyện Phú Lộc

10h30

32

10

35

8

0

0

0,7

0

71,6

 

Giới hạn cho phép

 

18÷33

5÷35

20÷50

5,5÷9

<0,3

<0,35

<0,5

<0,05

60÷180

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.484.754
Truy câp hiện tại 197