Tìm kiếm tin tức
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Từ ngày 24 - 30/8/2020
Ngày cập nhật 31/08/2020

BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Từ ngày 24 - 30/8/2020

Chi cục Thủy sản thông tin và cảnh báo một số nội dung như sau:

Tuần qua, các diện tích nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tiếp tục thu hoạch sản phẩm thương phẩm để kết thúcvụ nuôi năm 2020 theo hướng dẫn tại Công văn số 2499/SNNPTNT-CCTS ngày 31/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các huyện là 31/8/2020, trừ các diện tích cao triều đảm bảo an toàn vào mùa lũ lụt chính vụ xảy ra hàng năm. Các vùng nuôi thu hoạch gần xong như huyện Quảng Điền, một số xã vùng thấp của huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà.

Với việc tận dụng diện tích trong thời gian còn lại của năm, một số diện tích đang thả thêm các giống cua, cá,... nhằm tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, thời tiết tiếp tục nắng nóng, sự tồn tại của PO43- tại 07/12 điểm quan trắc vùng đầm phá, trong đó có điểm xả thải 03 xã Giang Hải, Vinh Hưng vàVinh Mỹ PO43-gấp 2 lần giới hạn cho phép; bên cạnh đó, Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản Miền Bắc phân tích 02 mẫu nước tại thị trấn Lăng Cô và Thuận An cho thấy chỉ tiêu N-NH4vượt ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT nhưng ở mức độ nhẹ (0,360mg/l và 0,312mg/l so với 0,3 mg/l giới hạn cho phép), các chỉ tiêu khác đều nằm trong giới hạn cho phép nhưng sự tồn tại của NH3, tảo độc Pseudo-nitzschia seriata với mật độ 63 tb/L trong khi thời tiết đang nắng nóng, mưa dông thất thường nên sẽ ảnh hưởng đến vật nuôi. Khuyến cáo người nuôi không lấy trực tiếp vào ao, nên lấy nước vào thời điểm đỉnh triều qua túi lọc và thường xuyên theo dõi các yếu tố môi trường, chăm sóc tích cực để rút ngắn thời gian nuôi trong mùa lụt bão xảy ra.

Đề nghị các địa phương đôn đốc người dân thực hiện các phương án chủ động đối với nuôi lồng bè trên sông, hồ chứa và đầm phá để giảm thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Tổng hợp kết quả đo các chỉ tiêu môi trường nước như sau:

Stt

Vị trí

Thời gian

Nhiệt độ

(0C)

Độ mặn

(%o)

Độ trong

(cm)

pH

NH3

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO43-

(mg/l)

H2S

(mg/l)

Độ

kiềm

(mg/l)

I

 Các điểm nước cấp vùng nuôi đầm phá

1

Khu nuôi cao triều Quảng Công

9h50

31

15

55

8,3

0

0

0,1

0

107,4

2

Tân Lập - Thị trấn Sịa

15h00

32

5

55

8,5

0

0

0,1

0

89,5

3

Cồn Đâu - Hải Dương

8h00

31

20

50

8,4

0

0

0,1

0

107,4

4

Cồn Tè – Hương Phong

9h10

33

17

50

8,5

0

0

0

0

53,7

5

Cồn Hợp Châu – Thuận An

8h00

32

18

50

8,7

0

0

0,1

0

71,6

6

Doi Mũi Hàn - Phú Xuân

11h10

33

20

50

8,7

0

0

0

0

89,5

7

Trường Hà – Vinh Thanh

7h45

32

21

60

7,6

0

0

0,1

0

71,6

8

Đình Đôi - Vinh Hưng

9h15

33

21

60

7,9

0

0

0

0

53,7

9

Vùng nước cấp xã Giang Hải

11h40

34

24

50

8

0

0

0

0

89,5

10

Hiền Hòa – Vinh Hiền

10h50

34

30

55

8

0

0

0

0

89,5

II

 Các điểm nước cấp vùng nuôi tôm ven biển

11

Hải Thế - Phong Hải

11h20

27

30

60

7,7

0

0

0

0

125,3

12

Trung Đồng Đông Điền Hương

12h40

27

30

60

7,9

0

0

0

0

125,3

 

GHCP trong NTTS

 

18÷33

5÷35

20÷50

7÷9

<0,3

<0,05

<0,3

<0,05

60÷180

III

 Các điểm nước xả nước thải

13

Điểm xả thải huyện Phong Điền

11h50

28

16

40

8,7

0

0

0,2

0

125,3

14

Điểm xả thải huyện Phú Vang

8h30

32

21

60

8

0

0

0

0

71,6

15

Điểm xả thải huyện Phú Lộc

10h00

33

19

35

8,5

0,08

0

1

0

89,5

 

Giới hạn cho phép

 

18÷33

5÷35

20÷50

5,5÷9

<0,3

<0,35

<0,5

<0,05

60÷180

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.539
Truy câp hiện tại 1.019