Tìm kiếm tin tức
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Từ ngày 31/8 - 06/9/2020
Ngày cập nhật 07/09/2020

BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Từ ngày 31/8 - 06/9/2020

Chi cục Thủy sản thông tin và cảnh báo một số nội dung như sau:

Hiện nay, một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã và đang xả nước để đảm bảo an toàn hồ đập chuẩn bị mùa mưa bão hàng năm, do đó có thể ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản. Đã xảy ra hiện tượng cá nuôi lồng nước lợ tại xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) và cá nuôi lồng nước ngọt tại xã Lộc An, Lộc Điền (huyện Phú Lộc) chết do bị “sốc” nước. Các loại cá này đã đạt kích cỡ thu hoạch nên người nuôi cần thu hoạch; trong trường hợp duy trì để đợi được giá cao, khuyến cáo việc theo dõi sát lịch và lưu lượng xả nước, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp để tránh các ảnh hưởng xấu. Bên cạnh đó, thời điểm đang có sự diễn biến thất thường của khí hậu, thời tiết nên cần theo dõi chăm sóc tích cực, treo túi vôi, tạt nước vôi, bổ sung dinh dưỡng, sục hoặc quạt nước, dìm lồng xuống đáy,...

Một số vùng ao cao triều đang ương dưỡng giống cá tự nhiên bản địa (cá nâu, cá dìa) cũng có xảy ra tình trạng hao hụt lớn (khoảng 50%). Nguyên nhân một phần do mật độ ương dày hơn (năm nay giống tự nhiên nhiều hơn, giá rẻ hơn), một phần hiện đang thời kỳ thu hoạch sản phẩm rộ nên nước các ao nuôi xả ra, trong khi các ao ương lấy nước vào chưa qua lắng lọc, giống nhỏ rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường nên tỷ lệ sống đạt thấp.

Kết quả quan trắc tuần qua cho thấy nhiệt độ nước vẫn đạt giới hạn cao, có sự chênh lệch các chỉ tiêu môi trường nước vùng đầm phá giữa ngày và đêm lớn nên người nuôi cần thận trọng, đặc biệt các vùng nuôi cá lồng. Đề nghị UBND các cấp xã tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn người dân nuôi cá lồng thực hiện quyền sử dụng đất mặt nước được giao hoặc cho thuê để nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định của Luật Đất đai, thực hiện đăng ký nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè theo đúng quy định của Luật Thủy sản 2017 và Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.

Tổng hợp kết quả đo các chỉ tiêu môi trường nước như sau:

Stt

Vị trí

Thời gian

Nhiệt độ

(0C)

Độ mặn

(%o)

Độ trong

(cm)

pH

NH3

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO43-

(mg/l)

H2S

(mg/l)

Độ

kiềm

(mg/l)

I

 Các điểm nước cấp vùng nuôi đầm phá

1

Khu nuôi cao triều Quảng Công

9h00

34

19

45

7,8

0

0

0

0

71,6

2

Tân Lập - Thị trấn Sịa

16h00

34

11

40

8

0

0

0

0

71,6

3

Cồn Đâu - Hải Dương

8h30

34

20

45

8

0

0

0

0

71,6

4

Cồn Tè – Hương Phong

9h00

33

14

50

8

0

0

0

0

53,7

5

Cồn Hợp Châu – Thuận An

8h10

32

16

50

8,2

0

0

0

0

71,6

6

Doi Mũi Hàn - Phú Xuân

11h00

33

21

60

8,5

0

0

0

0

89,5

7

Trường Hà – Vinh Thanh

8h00

31

21

60

7,6

0

0

0,1

0

71,6

8

Đình Đôi - Vinh Hưng

9h30

31

21

55

7,5

0

0

0

0

71,6

9

Vùng nước cấp xã Giang Hải

10h50

33

26

50

8,1

0

0

0

0

71,6

10

Hiền Hòa – Vinh Hiền

11h30

33

31

55

8

0

0

0

0

89,5

II

 Các điểm nước cấp vùng nuôi tôm ven biển

11

Hải Thế - Phong Hải

11h00

34

33

45

8

0

0

0

0

107,4

12

Trung Đồng Đông Điền Hương

14h00

34

33

45

8

0

0

0

0

107,4

 

GHCP trong NTTS

 

18÷33

5÷35

20÷50

7÷9

<0,3

<0,05

<0,3

<0,05

60÷180

III

 Các điểm nước xả nước thải

13

Điểm xả thải huyện Phong Điền

11h30

34

28

35

7,5

0

0

0,25

0

107,4

14

Điểm xả thải huyện Phú Vang

8h45

31

20

55

7,7

0

0

0

0

53,7

15

Điểm xả thải huyện Phú Lộc

10h10

32

22

40

8

0

0

0,5

0

89,5

 

Giới hạn cho phép

 

18÷33

5÷35

20÷50

5,5÷9

<0,3

<0,35

<0,5

<0,05

60÷180

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.684
Truy câp hiện tại 1.058