Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ “PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GIỐNG” THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 703/QĐ-TTg NGÀY 28/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày cập nhật 30/08/2021

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2021 về hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư này hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Theo đó:

Ngân sách nhà nước đầu tư các hoạt động: Nhập nội, mua bản quyền giống mới; bình tuyển cây đầu dòng, cây trội; chăm sóc vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống; nhập nội, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống; đào tạo, tập huấn quy trình công nghệ sản xuất giống; quản lý chất lượng giống.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư các hoạt động: Sản xuất giống các cấp (giống lâm nghiệp, thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi); hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống vật nuôi và một số nội dung khác.

Vườn ươm giống cây trồng lâm nghiệp tại Công ty TNHH NN MTV LN Phong Điền

Phương thức đầu tư, hỗ trợ đầu tư: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân được ngân sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ đầu tư thông qua dự án hoặc dự toán do cơ quan quyết định đầu tư hoặc cơ quan được phân công, phân cấp phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2021./.

Chi tiết Thông tự xem file đính kèm.

Hồ Thị Như Trang

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.675.467
Truy câp hiện tại 523