Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TRIỂN KHAI HƯỞNG ỨNG CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG”
Ngày cập nhật 10/09/2021

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát hành công văn số 1948/SNNPTNT-TTr ngày 09/9/2021 tổ chức triển khai, hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”  

 

Thực hiện công văn số 1661/CV-HĐPH ngày 07/9/2021 của Hội Đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Công văn số 839/TTr-PCTN ngày 31/8/2021 của Thanh tra tỉnh về việc tổ chức triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức, triển khai đến toàn bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; là một cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa thiết thực.

-  Nội dung thi:

           + Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng…

           + Hiểu biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

- Cách thức thi: Người dự thi thực hiện trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm và 01 bài viết tự luận không quá 08 trang giấy A4. Thể lệ Cuộc thi, các câu hỏi và mẫu làm bài dự thi được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh (http://thanhtra.thuathienhue.gov.vn).

- Bài dự thi gửi về Sở (qua ông Phạm Đình Thái Vũ, công chức Thanh tra Sở) trước ngày 06/10/2021 để tổng hợp gửi Thanh tra tỉnh./.

Đính kèm toàn văn công văn 1948/SNNPTNT-TTr

 

Tập tin đính kèm:
Trần Thị Mỹ Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.325.009
Truy câp hiện tại 1.584