Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được nhiều thành tựu
Ngày cập nhật 02/02/2022

Trong các năm 2019 - 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú nhằm mục tiêu từng bước góp phần nâng cao ý thức, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng

UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện với mục đích nhằm triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ và thực hiện có hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, công dân trong việc đấu tranh PCTN; góp phần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; đồng thời phân công trách nhiệm cho Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai thực hiện được tiến hành một cách nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về PCTN, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đề cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Trên cơ sở các Kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, thông qua việc tổ chức các hội nghị, các cuộc họp giao ban, phát hành tờ gấp, sách bỏ túi; qua Bản tin Tư pháp, Bản tin Nội chính, các chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; niêm yết công khai thủ tục hành chính; qua tổng kết và góp ý các dự án luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý,… các văn bản pháp luật, các quy định của tỉnh về PCTN được chuyển tải đến với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân một cách kịp thời.

Kết quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 558 hội nghị, lớp tuyên truyền pháp luật về PCTN cho 28.360 lượt người; in ấn, phát hành 17.188 tài liệu tuyên truyền pháp luật trong đó có lồng ghép tuyên truyền pháp luật về PCTN. Qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành, áp dụng pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc tổ chức thực hiện và hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đặc biệt là cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tỉnh đã chú trọng đến việc tổ chức, kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân, môn pháp luật tại cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

Hàng năm, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trình UBND tỉnh nhằm nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trường Cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc, triển khai dạy và học pháp luật trong các nhà trường, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin bài, tranh ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN; hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua báo chí đã được xây dựng

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đều đăng tải các văn bản pháp luật về PCTN trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình cũng như trên Chuyên Trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế và thực hiện cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về PCTN mới ban hành hoặc mới có hiệu lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân có thể dễ dàng tìm hiểu, tra cứu; điển hình như UBND huyện Nam Đông đã xây dựng riêng một trương mục PCTN để tuyên truyền công tác PCTN gồm có các nội dung, hình ảnh liên quan về chủ đề PCTN; Thanh tra tỉnh cho đăng chuyên mục hỏi - đáp về PCTN trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Đài Phát thanh và Truyền hỉnh tỉnh đã chỉ đạo Khối nội dung nâng cao chất lượng các chuyên đề chuyên mục “Với khán giả truyền hình, trả lời thư bạn nghe Đài”, đồng thời lồng ghép giới thiệu, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính vào trong chuyên mục, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện tốt chương trình “Đối thoại với doanh nghiệp”.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN còn được chuyển tải thông qua chuyên Mục “Tiếp chuyện bạn nghe Đài” trên sóng Phát thanh; chuyên Mục “Với khán giả xem truyền hình” và chuyên Mục “Đời sống và pháp luật” trên sóng Truyền hình,... 

Thông qua các hoạt động văn hóa, tuyên truyền lưu động, xét xử các vụ án tham nhũng đã góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thuộc lĩnh vực văn hóa tiến hành tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền pháp luật về PCTN, lồng ghép vào trong các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,...  do đơn vị tổ chức, thực hiện; Xây dựng hàng chục tin, bài, phóng sự phát trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, đài phát thanh xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng với thời lượng 5 - 10 phút/lượt; 02 lượt/ngày (sáng, chiều); tần suất: 12 lần/tuần; thực hiện, duy trì phát sóng tiếp và phát sóng đầy đủ các chương trình, bản tin của đài cấp trên liên quan đến công tác  giáo dục pháp luật về PCTN; thực hiện in pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động,... đặt tại trục đường chính các xã, thị trấn, các trường học và nơi công cộng, khu vực nội thị. Qua đó đã truyền tải các quy định pháp luật về PCTN một cách thiết thực và gần gũi, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tiếp thu hiệu quả các nội dung pháp luật về PCTN từ đó tự giác chấp hành.

Các cơ quan báo chí, truyền thông đã có nhiều tin, bài phản ánh kịp thời các vụ việc tham nhũng; lên án mạnh mẽ những hành vi tham nhũng, tiêu cực; kịp thời thông tin về tình hình, kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng cũng như biểu dương những tấm gương điển hình trong công tác PCTN. Nhiều tờ báo lập các chuyên trang, chuyên mục về PCTN, thực hiện nhiều phóng sự, bài viết về tham nhũng được dư luận quan tâm và giúp các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý sai phạm.

Kịp thời tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính

Để tôn vinh những tập thể, cá nhân, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính, năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2514 /QĐ-UBND ngày 30/9/2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 12 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2013 - 2020.

Nhiều cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính đã được phát động, tổ chức, thu hút đông đảo người tham gia

Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh; các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. 100% các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tham gia Cuộc thi. Việc tổ chức thi theo hình thức xây dựng đề cương và quay video clip đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật PCTN, thực sự tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, một cuộc vận động lớn trong tìm hiểu về pháp luật PCTN. Cuộc thi góp phần nâng cao, rèn luyện kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo từng chuyên đề chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng diễn đạt và cách xây dựng sản phẩm truyền thông rộng rãi của các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Các video clip của Cuộc thi trở thành sản phẩm truyền thông trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương, fanpage “pháp luật với cuộc sống”, truyền thanh của cơ sở.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 11 giải khuyến khích cho các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và Tuyên truyền viên pháp luật. Đồng thời, những trường hợp đạt giải nhất, nhì và ba đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nhiều tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính đã được biên soạn, phát hành

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh biên soạn, phát hành và hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí để tổ chức tuyên truyền pháp luật: Bản tin Tư pháp (4.500 quyển/11 số); tờ gấp pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động; một số quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi che giấu, không khai báo kịp thời người mắc bệnh covid-19; xử lý hình sự đối với hành vi làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người; xử lý hành vi tung tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội; một số quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; một số quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại rượu, bia; một số quy định của Bộ luật Lao động liên quan đến quyền lợi của người lao động (105.000 tờ); đăng tải 500 tin, bài, giải đáp về pháp luật trên Báo Thừa Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Chuyên Trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiếp tục duy trì việc xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, hướng dẫn quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật với sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn; theo dõi việc cấp phát các sách, tài liệu pháp luật miễn phí cho Tủ sách pháp luật trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn việc luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ sách pháp luật với Tủ sách tự quản ở cộng đồng và các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở khác; việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân; các biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác văn bản quy phạm pháp luật.

Đặc biệt chú trọng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, toạ đàm, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc lồng ghép tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân với các nội dung như: ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN.

Thông qua các hoạt động mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”; xây dựng “Gia đình văn hóa" đã và đang phát huy vai trò tích cực trong việc tuyền truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa pháp luật về PCTN vào thực tiễn cuộc sống. Ngoài ra, thông qua kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật” tổ chức tuyên truyền, phổ biến, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung phổ biến trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống dịch bệnh Covid-19; PCTN; cải cách hành chính,... kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh hàng năm đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức 05 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho 350 người là hòa giải viên báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của các huyện thị xã, thành phố Huế. Qua các lớp tập huấn này Báo cáo viên đã lồng ghép tuyên truyền các nội dung liên quan đến PCTN.

Thông qua các hoạt động tổ chức “Ngày pháp luật” lồng ghép tuyên truyền các nội dung về công tác đấu tranh PCTN, như: tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính; lao động; đầu tư; PCTN; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia là thành viên có liên quan…

Đến nay có 100% các trường trung học phổ thông (THPT), Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đã tổ chức việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy. Đối với các trường THPT, nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn Giáo dục công dân với thời lượng là 06 tiết (được phân bổ trong 03 năm học từ lớp 10 đến lớp 12). Các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai lồng ghép nội dung PCTN vào môn học Chính trị đối với học viên.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động và nhân dân nâng lên rõ rệt, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác PCTN góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, một số chỉ tiêu đã đạt được kết quả rất cao như:

- 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

- Đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Đến hết năm 2021 có 80% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính.

Công tác tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, đồng bộ, thống nhất chặt chẽ trong triển khai từ xây dựng văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thực hiện đến tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động. Trong đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thống nhất đóng vai trò quyết định cho sự thành công. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn là yếu tố vừa bảo đảm tính định hướng chung, cũng như tạo điều kiện để các đơn vị phát huy tính chủ động của mình trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện. Kiểm tra, đôn đốc để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế để điều chỉnh các nội dung, mục tiêu không khả thi, bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện. Định kỳ có sự trao đổi, đánh giá việc thực hiện để tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả Đề án. Đối với cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần nắm vững các văn bản pháp luật về PCTN; nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến đã góp phần tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Hiện nay, do tình hình xã hội có nhiều chuyển biến phức tạp, các hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hoạt động phổ biến pháp luật về PCTN ngày càng có vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội và nâng cao trình độ pháp lý về PCTN của công dân.

Tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc phát hiện và PCTN, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.026.083
Truy câp hiện tại 6.472