Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tỉnh Thừa Thiên Huế công bố số liệu tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch tại khu vực nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày cập nhật 01/04/2022

           UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày  31 tháng 3 năm 2022 về việc công bố số liệu tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinhvà nước sạch tại khu vực nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Theo đó, tính đến cuối năm 2021, các chỉ số về nước hợp vệ sinh, nước sạch đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Bộ Y tế (QCVN 01-1: 2018/BYT) như sau:

1. Chỉ số 1 - Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%.

2. Chỉ số 2 - Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch toàn Tỉnh đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Bộ Y tế (QCVN 01-1: 2018/BYT): 94%.

3. Chỉ số 3 - Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Bộ Y tế (QCVN 01-1: 2018/BYT): 90%.

4. Chỉ số 4 - Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch toàn tỉnh đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Bộ Y tế (QCVN 01-1: 2018/BYT): 80%.

5. Chỉ số 5 - Tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững theo các cấp độ: Bền vững 45%; tương đối bền vững 26%; kém bền vững 23%; không hoạt động 6%.

 

Tập tin đính kèm:
Chi cục Thủy lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.831.133
Truy câp hiện tại 1.305