Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
BẢN TIN QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (Tháng 8/2022)
Ngày cập nhật 23/08/2022

BẢN TIN QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

Chi cục Thủy sản thông tin một số nọi dung như sau:

1. Tổng hợp kết quả quan trắc các chỉ tiêu môi trường nước vùng nuôi thủy sản đầm phá, ven biển và các sông như sau:

TT

Vị trí

Ngày thu mẫu

Nhiệt độ

(0C)

Độ mặn

(%o)

pH

NH4+-N (mg/l)

NO2- -N (mg/l)

PO43- -P (mg/l)

 

TSS

(mg/l)

 

I

Các điểm cấp nước tập trung vùng nuôi thủy sản đầm phá

1

 Vùng cao triều Quảng Công

9/8

28,8

16,4

8,0

0,171

<0,008

<0,018

<7

 

2

 Tân Lập - Thị trấn Sịa

9/8

29,0

3,1

7,2

0,069

<0,008

<0,018

<7

 

3

 Cồn Đâu - xã Hải Dương

9/8

28,9

15,3

8,0

0,102

<0,008

<0,018

10,4

 

4

 Cồn Tè –  xã Hương Phong

9/8

29,4

19,9

7,8

0,125

<0,008

<0.018

16,4

 

5

 Cồn Hạt Châu – P. Thuận An

9/8

28,4

12,3

7,4

0,223

<0,008

0,043

<7

 

6

 Thủy Diện - xã Phú Xuân

9/8

27,9

4,7

7,2

0,791

<0,008

0,066

12,8

 

7

 Viễn Trình – TT Phú Đa

10/8

29,8

15,3

7,4

0,222

<0,008

0,029

16,4

 

8

 Trường Hà – xã Vinh Thanh

10/8

30,7

15,5

7,8

0,118

<0,008

0,021

16,0

 

9

 Đình Đôi - xã Vinh Hưng

10/8

31,1

11,1

7,7

0,162

<0,008

<0,018

11,2

 

10

 Chùa Ma -  xã Giang Hải

10/8

31,3

6,7

7,7

0,329

0,010

0,066

36,2

 

11

Hiền Hòa – xã Vinh Hiền

10/8

31,4

21,1

8,0

0,264

<0,008

0,047

8,8

 

II

 Các điểm cấp nước tập trung vùng nuôi thủy sản trên cát ven biển

1

 Hải Thế - xã Phong Hải

9/8

29,4

32,3

8,2

<0,021

<0,008

<0,018

46,4

 

2

 Trung Đồng – xã Điền Hương Hương

9/8

29,7

31,0

8,2

0,120

0,028

0,031

<7

 

 

GHCP trong NTTS(1) (2)

 

18÷33(1)

5÷35(1)

7-9(1)

< 0,9(2)

< 0,05(2)

< 0,3(2)

< 50(2)

 

III

Các điểm nuôi cá lồng tập trung trên sông Bồ và sông Đại Giang

 

TT

Vị trí

Ngày thu mẫu

Nhiệt độ

(0C)

pH

DO (mg/l)

 

1

Phước Yên  – xã Quảng Thọ

9/8

29,1

7,6

5,1

 

2

Vùng nước cấp – xã Thủy Tân

10/8

31,4

7,0

5,0

 

 

GHCP trong nuôi lồng(3)

 

18÷33(3)

6,5-8,5(3)

≥ 4(3)

 

 

 

Ghi chú:(1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm; (2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

(3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

 

Kết quả quan trắc các chỉ tiêu môi trường tại các điểm đo vùng đầm phá, ven biển và các sông đa số đều nằm trong giới hạn cho phép để nuôi trồng thủy sản; một số vùng có độ mặn khá thấp như Tân Lập - Sịa, Thủy Diện - Phú Xuân, Chùa Ma - Giang Hải. Trong những ngày vừa qua, toàn tỉnh thường xuyên xảy ra hiện tượng mưa dông làm môi trường nước (nhiệt độ, độ pH, độ mặn) vùng đầm phá có sự biến động lớn trong ngày, ảnh hưởng đến sức khỏe của thủy sản nuôi. Khuyến cáo người dân nên thu các loại thủy sản đã đạt kích cỡ để giảm mật độ trong ao, lồng và đảm bảo hiệu quả kinh tế, bảo toàn nguồn vốn đầu tư; việc thu tỉa còn tạo môi trường thông thoáng cho các loại thủy sản chưa đạt kích cỡ có điều kiện phát triển, có chế độ chăm sóc hợp lý như tăng cường dinh dưỡng bổ sung khoáng chất để vật nuôi phát triển tốt. Lưu ý thu hoạch toàn bộ thủy sản trước bão lụt đối với các vùng thấp trũng theo hướng dẫn thời gian nuôi trồng thủy sản năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3060/SNNPTNT-CCTS ngày 21/12/2021 và địa phương.

Theo kết quả phân tích mẫu nước ngày 13/8/2022 tại Thuận An và Lăng Cô của Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc, các thông số nhiệt độ, pH, DO, độ mặn, độ kiềm, NH4+-N, PO43- -P, H2S, COD và mật độ Vibrio tổng số đều có giá trị trong ngưỡng giới hạn cho phép; tuy nhiên, hàm lượng NO2- -N tại điểm Thuận An cao hơn 1,6 lần giới hạn cho phép. Đối với vùng nuôi quanh khu vực tại phường Thuận An cần lưu ý theo dõi môi trường khi cần cấp nước bổ sung để có biện pháp kỹ thuật xử lý kịp thời khi có những bất thường xảy ra cho thủy sản nuôi. Chỉ số chất lượng nước (WQI) ở nước nguồn cấp Lăng Cô đạt mức rất tốt; tại Thuận An đạt mức tốt khi tính theo Quyết định 1460/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi trường.   

Vừa qua vùng nuôi ao tại xã Vinh An - huyện Phú Vang có hiện tượng cá dìa chết rải rác. Chi cục Thủy sản đã phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế, kết quả đo nhanh tại hiện trường các chỉ tiêu môi trường nước đều đảm bảo trong giới hạn cho phép để nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, kết quả lấy mẫu nước và phân tích ở phòng thí nghiệm hàm lượng NH4+-N có giá trị 1,11 mg/l vượt quá giới hạn cho phép để nuôi thủy sản là < 0,9 mg/l; mẫu nước còn tồn tại hàm lượng sunfua có giá trị 0,17 mg/l rất dễ hình thành khí H2S là loại khí gây bất lợi cho sức khỏe và dễ làm vật nuôi bị sốc và chết. Lấy mẫu cá quan sát thấy có hiện tượng xuất huyết vi mang, trong mang có ký sinh trùng bám. Cá trong ao đã đạt kích cỡ khoảng 150 con/kg, nuôi khoảng hơn 3 tháng từ khi thả giống nên nguồn thức ăn dư thừa và mùn bã hữu cơ tồn dư ở đáy ao khá lớn, điều kiện thời tiết đang nắng nóng và có mưa dông làm các yếu tố môi trường thay đổi đột ngột trong ngày sẽ ảnh hưởng đến cá nuôi, tạo môi trường thuận lợi cho các loại ký sinh trùng phát triển và ký sinh ở mang cá, là nguyên nhân làm cho cá yếu và chết rãi rác; một số trường hợp sự dao động yếu tố môi trường trong ao ngày đêm quá lớn sẽ gây sốc cho thủy sản nuôi và làm chết hàng loạt. Chi cục Thủy sản đã hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật tại Công văn số 97/CCTS-NT ngày 19/8/2022 về việc hướng dẫn xử lý tình trạng cá nuôi ao bị chết rải rác tại xã Vinh An.

Các cơ sở nuôi tôm chân trắng trên cát đang chuẩn bị các điều kiện để tập trung thả nuôi vụ đông, đây là vụ nuôi có thời gian bị ảnh hưởng của bão lụt hàng năm nên cần có các phương án tốt để chủ động trong suốt vụ nuôi như: nguồn điện, cập nhật dự báo thời tiết, các trang thiết bị cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro khi có thiên tai xảy ra. Khuyến cáo thả mật độ vừa phải và đầu tư chi phí phù hợp để rút ngắn thời gian nuôi, thu hoạch tôm sớm hơn. Mật độ thả 120 - 150 con/m2; tôm giống phải kiểm tra PCR trước khi thả nuôi. Cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo đủ điều kiện theo QCVN 02-19:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm và phải đăng ký để được cấp Giấy xác nhận đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

2. Tổng hợp kết quả quan trắc các chỉ tiêu chất lượng nước thải của các cơ sở nuôi trồng thủy sản

Kết quả quan trắc đầu ra của nước thải từ các ao nuôi đều nằm trong giá trị cho phép tại QCVN 02-19:2014/BNNPTNT.

TT

Vị trí

Ngày thu mẫu

pH

BOD5

(mg/l)

COD (mg/l)

TSS (mg/l)

Coliform

(MPN/100 ml)

1

Khu vực xả thải – xã Điền Lộc

9/8

7,6

5,1

33,6

25,6

93

2

Khu xả cơ sở Thuận Phước -  Điền Hương

9/8

8,5

8,1

40,0

13,6

460

 

GTCP nước thải từ NTTS(1)

 

5,5-9(1)

≤ 50(1)

≤ 150(1)

≤ 100(1)

≤ 5.000(1)

 

Ghi chú:(1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

3. Một số thông tin khác

Ủy ban nhân tỉnh bành hành Công văn số 8395/UBND-NN ngày 08/8/2022 về việc tổ chức giao, cho thuê đất mặt nước nuôi thủy sản bằng lồng bè, đăng chắn; Công văn số 8658/UBND-NN ngày 15/8/2022 về việc triển khai các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định trong hoạt động nuôi cá trên vùng đầm phá đoạn qua thôn Thái Dương Hạ Nam, xã Hải Dương; Chi cục Thủy sản đã phát hành Công văn số 80/CCTS-NT ngày 18/7/2022 về việc hướng dẫn một số biện pháp xử lý tình hình cá chết tại xã Hải Dương. Đề nghị phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế các thị xã/thành phố quan tâm thực hiện và hướng dẫn trên địa bàn quản lý.

 Chi cục Thủy sản thông tin đến các đơn vị, các tổ chức và cá nhân biết để thực hiện. Bản tin được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (TRT) vào khung giờ 18h20 ngày thứ Hai (tuần thứ 4 của tháng); Bản tin cũng được phát thanh lúc 17h00 ngày thứ Hai (tuần thứ 4 của tháng) trên Đài Phát thanh các xã trọng điểm nuôi trồng thủy sản.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.291.734
Truy câp hiện tại 5.906