Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Từ ngày 07 - 13/9/2020
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Từ ngày 31/8 - 06/9/2020
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Từ ngày 24 - 30/8/2020
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương đã tích cực triển khai kế hoạch năm 2020 ngay từ đầu năm. Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 như sau:
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Từ ngày 17 - 23/8/2020
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Từ ngày 10/8–16/8/2020
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Từ ngày 03/8–09/8/2020
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Từ ngày 27/7 – 02/8/2020
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢNTừ ngày 20/7 – 26/7/2020
BẢN TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Từ ngày 13/7 – 19/7/2020
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.366
Truy câp hiện tại 973