Tìm kiếm tin tức

Thông tin tuyên truyền
Thuốc bảo vệ thực vật bị loại khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.
Ngày 27/12/2018, trong khuôn khổ kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018, Chi cục Thủy phối hợp với UBND xã Phú Thuận huyện Phú Vang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách khai thác thủy sản năm 2018 và định hướng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý năm 2019.
       Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL ngày 07 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai, để thay thế Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22 tháng 10 năm 2012.
Ngày 18/12/2018, trong khuôn khổ kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018, Chi cục Thủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả quản lý Khu bảo vệ thủy sản năm 2018 và định hướng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý năm 2019.
Ngày 14/12/2018, trong khuôn khổ kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018, Chi cục Thủy sản phối hợp với Tổng cục Thủy sản tổ chức lớp “Tập huấn Luật Thủy sản 2017 và quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng”.  Một số hình ảnh lớp Tập huấn
Luật Thủy sản được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2017 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 với 9 chương, 105 điều; giảm 1 chương và tăng 43 điều so với Luật Thủy sản 2003.
Sáng ngày 29/11/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Ngày Pháp luật năm 2018 và tập huấn các văn bản công tác Thanh tra chuyên ngành. Tham dự có Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở; đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở và toàn bộ công chức Thanh tra, Pháp chế.  
Ngày 15/11/2018, trong khuôn khổ kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018, Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Quảng Lợi huyện Quảng Điền để tổ chức Hội thảo lấy ý kiến cộng đồng địa phương/Chi hội nghề cá Ngư Mỹ Thạnh- Quảng Lợi để xây dựng phương án sản xuất nhằm hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản có hiệu quả. Đây là CHNC thứ 2 trên 3 CHNC thuộc xã Quảng Lợi được tổ chức Hội thảo để cấp Giấy phép khai thác thủy sản.  
Ngày 02/11/2018, trong khuôn khổ kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018, Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Quảng Lợi huyện Quảng Điền để tổ chức Hội thảo lấy ý kiến cộng đồng địa phương/Chi hội nghề cá Hà Công- Quảng Lợi để xây dựng phương án sản xuất nhằm hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản có hiệu quả.
Vụ Hè Thu 2018, thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp với HTXNN Thủy Tân, Thủy Phù – Hương Thủy, HTXNN Phú Dương, Phú Mậu 2 – Phú Vang, HTXNN Song Thủy- Phú Lộc, HTXNN La Chữ – Hương Trà triển khai thực hiện mô hình “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tăng năng suất, hiệu quả sản xuất lúa trên đất bị nhiễm chua phèn” diện tích 30ha (trong đó có 25ha sử dụng giống lúa Khang Dân 18, 05 ha giống lúa HN6) với 235 hộ nông dân tham gia.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.602.152
Truy câp hiện tại 35