Tìm kiếm tin tức

Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giữa Chi cục Kiểm lâm vùng 2 và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Ngày cập nhật 30/11/2018

Trong năm 2018, Chi cục Kiểm lâm thừa Thiên Huế và Chi cục Kiểm lâm vùng 2 đã ký kết Quy chế phối hợp số 300/QCPH-CCKLV2-CCKLTTH trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản và xây dựng kế hoạch phối hợp năm 2018. Sau một năm thực hiện quy chế và kế hoạch phối hợp đạt được những thành quả như sau:

1. Phối hợp tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, xử phạt vi phạm hành chính cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng cơ sở

-  Các Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung quy chế phối hợp và kế hoạch phối hợp năm 2018 đến tất cả cán bộ công chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện.

- Chi cục Kiểm lâm vùng 2 và Chi cục kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác QLBVR - PCCCR, xử phạm vi phạm hành chính và các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ về QLBVR cho hơn 80 công chức Kiểm lâm và các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

- Hai đơn vị đã phối hợp thực hiện một số nội dung hướng dẫn nghiệp vụ chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, làm 01 phóng sự tuyên truyền về công tác PCCCR.

2. Phối hợp kiểm tra công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh

Hai đơn vị đã phối hợp tổ chức đợt kiểm tra công tác QLBVR - PCCCR tại Công ty TNHHNNMTV Lâm nghiệp Tiền Phong và Nam Hòa. Qua đó phát hiện Công ty Lâm nghiệp Nam Hòa thực hiện chưa đảm bảo phương án QLBVR - PCCCR, thiếu đầu tư trang thiết bị cho công tác PCCCR, đặc biệt là tại khu vực quản lý diện tích rừng thuộc huyện Phú Lộc, nằm trong vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.

3. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo và trao đổi thông tin về công tác QLBVR - PCCCR, phát triển rừng và quản lý lâm sản

Đã phối hợp trao đổi thông tin trong công tác QLBVR - PCCCR, phát triển rừng và quản lý lâm sản, phát hiện sớm, xác minh, trao đổi thông tin về điểm cháy rừng của hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến trên Website Cục Kiểm lâm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Chi cục Kiểm lâm vùng 2; trao đổi thông tin kịp thời khi có vụ việc xảy ra qua điện thoại hoặc email và rút kinh nghiệm ngay trong triển khai nhiệm vụ.

4. Phối hợp xử lý thông tin truyền thông

Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã tổ chức kiểm tra, xác minh, báo cáo kịp thời các vụ việc phản ánh của báo chí về tình trạng phá rừng, khai thác trái phép trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Chi cục Kiểm lâm vùng 2.

5. Phối hợp trong ứng trực thường trực, tăng cường thiết bị, phương tiện PCCCR tại địa phương

Hai đơn vị tổ chức ứng trực thường trực tại đơn vị. Trực chiến thường xuyên liên lạc trao đổi tình hình PCCCR kịp thời, bảo đảm chủ động trao đổi thông tin về tình hình các vụ cháy xảy ra và biện pháp khắc phục. Khi cần thiết, có thể đề nghị hỗ trợ tăng cường lực lượng, phương tiện bảo đảm sẵn sàng khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

Nhìn chung, từ khi ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng 2 và Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế đến nay, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn ngày càng được chú trọng và tăng cường, bước đầu phát huy được sức mạnh của hệ thống Kiểm lâm từ Trung ương đến địa phương và của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành, tập trung, thống nhất của người có thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong tổ chức bộ máy của lực lượng Kiểm lâm. Qua thời gian triển khai phối hợp thực hiện, các đơn vị đã phát huy tốt tính chủ động, cũng như phối hợp nhịp nhàng để bố trí triển khai lực lượng làm nhiệm vụ nên tình hình các vụ vi phạm về mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái phép đã từng bước được ngăn chặn, các vụ phá rừng đã được kịp thời phát hiện bắt giữ, thiệt hại về rừng giảm so với những năm trước.

Đã kiểm soát được cháy rừng trong suốt mùa khô, hạn chế diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng gây ra. Điều đó cho thấy sự nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện phương án QLBVR - PCCCR, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ của Chi cục Kiểm lâm vùng 2 và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong công tác phối hợp, vẫn còn một số tồn tại như: Việc xử lý thông tin, huy động lực lượng, phương tiện trong tình huống khẩn cấp vẫn còn hạn chế; chế độ hội họp không thường xuyên, trao đổi thông tin chủ yếu qua email và điện thoại.

 Phương hướng, nội dung trọng tâm phối hợp năm 2019

Các đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể để triển khai công tác QLBVR - PCCCR trong năm 2019, gồm các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Phối hợp tăng cường lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng tại chỗ và tổ chức truy quét tại rừng tự nhiên.

- Tập huấn nghiệp vụ PCCCR, trong đó tập trung về đội hình chữa cháy và kỹ thuật chữa cháy rừng.

- Phối hợp kiểm tra, đôn đốc công tác QLBVR - PCCCR.

- Tiếp tục giữ vững kết nối thông tin giữa hai đơn vị, tăng cường theo dõi cảnh báo cháy rừng trong mùa khô để nắm bắt kịp thời các điểm cháy và có biện pháp xử lý.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về tuần tra, hướng dẫn sử dụng các loại máy móc phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng cho các cán bộ, người làm công tác quản lý, bảo vệ rừng tại các địa bàn xã, thôn.

- Tăng cường phối hợp Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế để tập huấn về lĩnh vực pháp chế thanh tra, đặc biệt tập huấn cho bảo vệ rừng chuyên trách các chủ rừng.

Một số hình ảnh về tập huấn nghiệp vụ PCCCR của Chi cục Kiểm lâm vùng 2 và Chi cục Kiểm lâm TT Huế năm 2018

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.835.145
Truy câp hiện tại 191