Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021 - KHỐI LÂM NGHIỆP
Ngày cập nhật 07/10/2021

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, ngày 05/10/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị giao ban quý 3 Khối Lâm nghiệp. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó  Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì.

 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở, Chi cục Kiểm lâm, Vườn Quốc gia Bạch Mã, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, các Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp, Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

Chín tháng đầu năm 2021, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Các khu rừng tự nhiên xung yếu cơ bản được kiểm soát và hạn chế được tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng; quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; bảo tồn đa dạng sinh học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ảnh viễn thám để theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, minh bạch hoá kết quả giám sát rừng; tổ chức trồng mới 4.209,1 ha rừng, đạt 70,2% kế hoạch; phân bổ kế hoạch, đề xuất địa điểm trồng rừng thay thế với 460,0 ha cho các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện trồng rừng thay thế; tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh TT Huế, giai đoạn 2021 - 2025; Đề án Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và nuôi dưỡng rừng trên địa bàn tỉnh TT Huế, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch phát triển giống cây Lâm nghiệp bản địa trên địa bàn tỉnh TT Huế, giai đoạn 2021- 2025…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng  9 tháng đầu năm cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tình trạng cháy rừng vẫn còn diễn ra và gây thiệt hại lớn trên địa bàn toàn tỉnh; nạn phá rừng, lấn chiếm rừng vẫn còn xảy ra; công tác quản lý rừng bền vững chưa được quan tâm đúng mức; việc phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các đơn vị chủ rừng vẫn chưa thực sự chặt chẽ và hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021 của Khối Lâm nghiệp, đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và định hướng các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025, nhằm góp phần từng bước thực hiện các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Hồ Thị Như Trang

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.325.009
Truy câp hiện tại 1.514