Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THU HOẠCH LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2021-2022 VÀ TRIỂN KHAI SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2022
Ngày cập nhật 13/05/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương vào chiều ngày 9/5/2022 về công tác thu hoạch vụ Đông Xuân 2021-2022 và triển khai vụ Hè Thu 2022.

 

Để đảm bảo thu hoạch nhanh, gọn lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, đồng thời triển khai gieo, cấy vụ Hè Thu 2022 đúng khung lịch thời vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 1052/SNNPTNT-TTBVTV ngày 10/5/2022 về việc  tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2022, theo đó đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và các địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Đông Xuân 2021-2022, đặc biệt đối với diện tích lúa có tỷ lệ hạt chín trên bông > 85%, tiến hành thu hoạch sớm, với phương châm xanh nhà hơn già đồng để hạn chế thiệt hại. Báo cáo tiến độ thu hoạch cây lúa theo từng mốc thời gian cụ thể: đến ngày 15/5/2022, đến ngày 20/5/2022, đến ngày 25/5/2022, đến ngày 30/5/2022.

- Trên cơ sở phân bổ từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; các địa phương chủ động liên hệ với Công ty CP Giống Cây trồng Việt Nam và Công ty CP Giống Cây trồng - vật nuôi tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp nhận và cấp phát kịp thời hạt giống đến người dân đảm bảo đủ số lượng, chất lượng nguồn giống, gieo trồng kịp thời vụ.

- Tiếp nhận và phân bổ chế phẩm sinh học do Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời hỗ trợ để xử lý rơm rạ sau thu hoạch, hạn chế ngộ độc hữu cơ khi gieo sạ lúa vụ Hè Thu 2022.

- Thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại tương ứng với từng trà lúa để có cơ sở hỗ trợ. Đánh giá thiệt hại theo các mức 30%-70% và trên 70% theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa (máy cuộn rơm,…) trong việc thu gom vận chuyển rơm rạ. Khuyến cáo việc ứng dụng các chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ phục vụ nông nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, các đơn vị liên quan quan tâm triển khai thực hiện./.

(ảnh : Báo Thừa Thiên Huế online)

(ảnh : Báo Thừa Thiên Huế online)

Hồ Thị Như Trang - VP Sở

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.831.133
Truy câp hiện tại 1.401