Tìm kiếm tin tức

Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2018
Ngày cập nhật 11/07/2018

Thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn,  Kế hoạch số 1037/KH-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020, Công văn số 524/UBND-NN ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018, chủ trương của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai tiêm phòng các loại vắc xin để tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm; Ngày 03/7/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y ban hành kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu và phạm vi tiêm phòng:

- Tiêm phòng 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm;

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan.

 II. Đối tượng và loại vắc xin tiêm phòng:

 1.  Đối với trâu bò:

- Vắc xin Tụ huyết trùng.

- Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM).

2. Đối với dê:

- Vắc xin Tụ huyết trùng.

- Vắc xin LMLM.

 3. Đối với lợn:

 - Vắc xin Tam liên lợn (Tụ huyết trùng, Dịch tả, Phó thương hàn).

- Vắc xin E.coli và kháng thể E.coli: Phòng bệnh tiêu chảy, phù đầu cho đàn lợn.

- Vắc xin LMLM: Tiêm cho đàn lợn nái, đực giống

 4. Đối với gia cầm:

 - Gà: Vắc xin Cúm, Newcastle, Lasota, Tụ huyết trùng, Gumboro, Đậu.

 - Vịt: Vắc xin Cúm, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng.

 - Chim cút: Vắc xin Cúm, Newcastle.

III. Thời gian triển khai tiêm phòng:

- Từ ngày 20/7/2018 đến 20/9/2018: tiêm đại trà vắc xin Tam liên lợn, các loại vắc xin gia cầm và tiêm bổ sung vắc xin THT trâu bò. Sau đó hàng tháng triển khai tiêm bổ sung đối với các loại vắc xin trên.

- Tháng 10, tháng 11 năm 2018 tiêm vắc xin LMLM cho đàn trâu, bò, lợn nái, đực giống.         

IV. Chỉ tiêu tiêm phòng:

Căn cứ vào số liệu thống kê, kết quả tiêm phòng vụ Xuân năm 2018, Chi cục phân bổ chỉ tiêu tiêm phòng gia súc, gia cầm của các huyện, thị xã, thành phố Huế. Riêng chỉ tiêu LMLM sẽ phân bổ sau khi có kế hoạch phân bổ vắc xin của trung ương và tỉnh.

V. Tổ chức triển khai :

1. Tại thành phố Huế: Chi cục Chăn nuôi và Thú y kết hợp Phòng Kinh tế Thành phố Huế có kế hoạch triển khai tới UBND các Phường và thú y viên.

 2. Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã tham mưu kế hoạch trình UBND huyện, thị xã và Phòng Nông nghiệp& PTNT, Phòng Kinh tế ban hành để chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện.

3. Tăng cường kiểm tra lâm sàng, phiếu tiêm phòng gia súc, gia cầm khi vận chuyển và vào lò mổ để hỗ trợ công tác tiêm phòng. 

Quá trình triển khai tiêm phòng cần chú ý:

- Tổ chức phân công cán bộ cấp huyện cùng với Trưởng Thú y các xã tham mưu UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, họp triển khai, phân công giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ thôn và thú y viên theo phương thức tiêm tập trung, đồng bộ và hoàn thành trong thời gian ngắn.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các ban, ngành, đoàn thể để nâng cao nhận thức người dân về lợi ích của việc tiêm phòng và qui định tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm.

- Huy động toàn bộ thú y viên được phép hành nghề năm 2018 tham gia tiêm phòng đạt số lượng và chất lượng. Chỉ giao vắc xin triển khai khi huy động đủ 3 thú y viên/xã trở lên.

- Đối với trâu bò chăn nuôi thả núi và vỗ béo theo vụ: đề nghị chính quyền địa phương có kế hoạch triển khai đến hộ chăn nuôi, có biện pháp tổ chức phù hợp để tiêm triệt để.

- Đối với đàn dê: thống kê đàn dê hiện có, đăng ký số lượng vắc xin tụ huyết trùng, LMLM để triển khai tiêm phòng.

- Quá trình thực hiện: hàng tuần có hội ý; giữa đợt có sơ kết để đốc thúc các đơn vị có tiến độ chậm, tìm nguyên nhân, biện pháp giải quyết để  đạt chỉ tiêu đề ra.

- Theo dõi chặt chẽ, ghi chép đầy đủ số lượng, chủng loại, số lô, hạn dùng vắc xin. Cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho chủ nuôi. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc ghi chép và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng của thú y viên.

- Tập huấn, quản lý chất lượng bảo quản vắc xin đảm bảo theo quy định; coi trọng kỹ thuật tiêm phòng, tiêm đúng qui trình; lưu ý gia súc ủ bệnh; gia súc trong vùng dịch cũ; theo dõi, kịp thời xử lý các trường hợp phản ứng và báo cáo nhanh về Chi cục đối với các trường hợp sự cố xảy ra.

- Triển khai thanh tra, kiểm tra các xã có tiến độ tiêm phòng chậm, kết hợp xử lý những trường hợp hành nghề Thú y trái với Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Thú y.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.602.152
Truy câp hiện tại 32