Tìm kiếm tin tức

Kết quả việc sắp xếp cá lồng theo Quyết định 60/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 tại một số địa phương huyện Phú Lộc.
Ngày cập nhật 01/10/2018

Kết quả việc sắp xếp cá lồng theo Quyết định 60/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 tại một số địa phương huyện Phú Lộc.

 

    Trong Quý III/2018, UBND các xã: Vinh Hiền, Vinh Hưng, Lộc Trì (huyện Phú Lộc) đã thực hiện sắp xếp lại hiện trạng nuôi cá lồng nước lợ theo quy định của Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh tại các thôn: Hiền An (Vinh Hiền),  Trung Hưng (Vinh Hưng), Lê Thái Thiện và Đông Hải (Lộc Trì). Kết quả bước đầu đã giảm được số lồng đang nuôi, tạo mặt nước thông thoáng cho vùng, thực hiện đúng quy định về khoảng giữa các lồng, thống nhất quy cỡ của một đơn vị lồng nuôi là 15m3, ... Tuy còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc kiểm tra đủ điều kiện và chấp thuận cho người dân nuôi cá lồng đúng theo quy định của pháp luật. Với sự quyết tâm và quyết liệt của chính quyền địa phương các cấp, sự đồng thuận và ý thức chấp hành pháp luật thủy sản của người dân, trong thời gian tới sẽ có nhiều vùng nuôi cá lồng được sắp xếp lại. Nhằm hướng đến việc nuôi cá lồng bền vững và hiệu quả hơn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.639.859
Truy câp hiện tại 87